fbpx

ทัวร์เกาหลี KOREA SAKURA PINK LOVER (7C) 5วัน 3คืน ICN12 – K5423400

รหัสทัวร์ : K5423400
เดินทาง : Mar-Apr 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี KOREA SAKURA PINK LOVER (7C) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 21,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : สวนจายู  เกาะนามิ  วัดวาวูจองซา  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบนด์ดังเกาหลี  ย่านฮงแด  ศูนย์โสมรัฐบาล  ศูนย์สมนุไพรน้ำมันสนเข็มแดง  พระราชวังชางด็อกกุง  ภูเขานัมซาน  หอคอยเอ็น  โซลทาวเวอร์  ดิวตี้ฟรี  ย่านเมียงดง  ศูนย์สมุนไพรเกาหลี  โรงงานเจียระไน อเมทิส  สวนสาธารณะยออิโด  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุดฮันบกแชะภาพ  ฮุนไดพรีเมี่ยม เอ้าท์เลท  ร้านละลายเงินวอน
กิน : Buffet BBQ สไตล์เกาหลี
พิเศษ : ชมซากุระสวนยออิโด

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน  สวนจายู  เกาะนามิ  วัดวาวูจองซา  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบนด์ดังเกาหลี  ย่านฮงแด  ศูนย์โสมรัฐบาล  ศูนย์สมนุไพรน้ำมันสนเข็มแดง  พระราชวังชางด็อกกุง  ภูเขานัมซาน  หอคอยเอ็น  โซลทาวเวอร์  ดิวตี้ฟรี  ย่านเมียงดง  ศูนย์สมุนไพรเกาหลี  โรงงานเจียระไน อเมทิส  สวนสาธารณะยออิโด  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุดฮันบกแชะภาพ  ฮุนไดพรีเมี่ยม เอ้าท์เลท  ร้านละลายเงินวอน  ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม23-27 / 24-2821,999
31-4 เม.ย.22,999
มีนาคม
23-27 / 24-2821,999
31-4 เม.ย.22,999
เมษายน6-10 / 20-24 / 21-2522,999
9-13 / 10-14 (วันสงกรานต์)24,999
เมษายน
6-10 / 20-24 / 21-2522,999
9-13 / 10-14 (วันสงกรานต์)24,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - สวนจายู - เกาะนามิ KOREA TOURIST HOTEL หรือเทียบเท่า
3 วัดวาวูจองซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบนด์ดังเกาหลี – ย่านฮงแด KOREA L’ART HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมนุไพรน้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังชางด็อกกุง – ภูเขานัมซาน – หอคอยเอ็น โซลทาวเวอร์ - ดิวตี้ฟรี - ย่านเมียงดง KOREA L’ART HOTEL หรือเทียบเท่า
5 ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – โรงงานเจียระไน อเมทิส – สวนสาธารณะยออิโด - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุดฮันบกแชะภาพ – ฮุนไดพรีเมี่ยม เอ้าท์เลท – ร้านละลายเงินวอน – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - สวนจายู - เกาะนามิ
 • โรงแรม
 • KOREA TOURIST HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดวาวูจองซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบนด์ดังเกาหลี – ย่านฮงแด
 • โรงแรม
 • KOREA L’ART HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมนุไพรน้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังชางด็อกกุง – ภูเขานัมซาน – หอคอยเอ็น โซลทาวเวอร์ - ดิวตี้ฟรี - ย่านเมียงดง
 • โรงแรม
 • KOREA L’ART HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – โรงงานเจียระไน อเมทิส – สวนสาธารณะยออิโด - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุดฮันบกแชะภาพ – ฮุนไดพรีเมี่ยม เอ้าท์เลท – ร้านละลายเงินวอน – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม