fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น KOREA SAKURA SARANGHAE (XJ) 6วัน 3คืน (ICN05) – K542020

รหัสทัวร์ : K542020
เดินทาง :
ระยะเวลา : 6D3N

ทัวร์เกาหลี ชมซากุระ (ตามฤดูกาล)
ราคาเริ่มต้น

฿ 15,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองอินชอน  ซากุระ JAYU PARK  เมืองชุนชอน  เกาะนามิ อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน  วัดชินฮึงซา  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เทศกาลดอกทิวลิป)  เมืองโซล พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก”) พระราชวังชงด็อกกุง  หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ ย่านฮงแด  พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ  พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง  สวนยออิโด (ชมซากุระ)
ช้อป : ดิวตี้ฟรี  ย่านช้อปปิ้งเมียงดง ร้านละลายเงินวอน
กิน : บุฟเฟ่ต์หมูย่างเกาหลีสูตรต้นตำรับ
พิเศษ : ซากุระ JAYU PARK และสวนยออิโด / เทศกาลดอกทิวลิปที่เอเวอร์แลนด์

K542020 ทัวร์เกาหลี เมืองอินชอน  ซากุระ JAYU PARK  เมืองชุนชอน  เกาะนามิ อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน  วัดชินฮึงซา  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พิเศษ!!! …  ชมเทศกาลดอกทิวลิป  เมืองโซล  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (พิเศษ !!  ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก”) ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี  ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง  พระราชวังชางด็อกกุง  หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์  ดิวตี้ฟรี  ย่านช้อปปิ้งเมียงดง  ศูนย์สมุนไพรเกาหลี  โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส  ย่านฮงแด  พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ  พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง  สวนยออิโด (ชมซากุระ) ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) บุฟเฟ่ต์หมูย่างเกาหลีสูตรต้นตำรับ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
2 เมืองอินชอน – ซากุระ JAYU PARK  – เมืองชุนชอน – เกาะนามิ HYUNDAI SOO HOTEL , SORAK หรือเทียบเท่า
3 อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - วัดชินฮึงซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พิเศษ!!! …  ชมเทศกาลดอกทิวลิป - เมืองโซล – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า
4 ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล – ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังชางด็อกกุง – หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ – ดิวตี้ฟรี – ย่านช้อปปิ้งเมียงดง GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า
5 ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ย่านฮงแด - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – สวนยออิโด- ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน - เมืองอินชอน
6 เมืองอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองอินชอน – ซากุระ JAYU PARK  – เมืองชุนชอน – เกาะนามิ
 • โรงแรม
 • HYUNDAI SOO HOTEL , SORAK หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - วัดชินฮึงซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พิเศษ!!! …  ชมเทศกาลดอกทิวลิป - เมืองโซล – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
 • โรงแรม
 • GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล – ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังชางด็อกกุง – หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ – ดิวตี้ฟรี – ย่านช้อปปิ้งเมียงดง
 • โรงแรม
 • GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ย่านฮงแด - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – สวนยออิโด- ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน - เมืองอินชอน
 • โรงแรม
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 
 • โรงแรม