fbpx

ทัวร์เกาหลี มหัศจรรย์ KOREA เทศกาลดอกซากุระ (XJ) 6วัน 3คืน BT-ICN01-XJ – K0923341

รหัสทัวร์ : K0923341
เดินทาง : Apr 2023
ระยะเวลา : 6D3N

ทัวร์เกาหลี มหัศจรรย์ KOREA เทศกาลดอกซากุระ (XJ) 6วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 27,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ถนนซากุระ ม.คยองฮี  โซลทาวเวอร์  ถนนฮงแด  เทศกาลดอกซากุระ โซลแกรนด์ พาร์ค  คอสเมติค  สมุนไพรโสม  ชมซากุระริมทะเลสาบซอกชน  สวนสนุกล็อตเต้เวิล์ดซากุระถนนยออีโด   น้ำมันสน  สมุนไพรฮ็อกเกนามู  พระราชวังชางเคียงกุง  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ทำคิมบับ ใส่ชุกฮันบก  ดิวตี้ฟรี  ย่านเมียงดง
พิเศษ : ชมซากุระเกาหลี (ดอกพ๊อตกต)

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินอินชอน  ถนนซากุระ ม.คยองฮี  โซลทาวเวอร์  ถนนฮงแด  เทศกาลดอกซากุระ โซลแกรนด์ พาร์ค  คอสเมติค  สมุนไพรโสม  ชมซากุระริมทะเลสาบซอกชน  สวนสนุกล็อตเต้เวิล์ดซากุระถนนยออีโด   น้ำมันสน  สมุนไพรฮ็อกเกนามู  พระราชวังชางเคียงกุง  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ทำคิมบับ ใส่ชุกฮันบก  ดิวตี้ฟรี  ย่านเมียงดง  สนามบินอินชอน  กรุงเทพฯ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน6-11 (วันจักรี)27,999
13-18 (วันสงกรานต์)32,999
เมษายน
6-11 (วันจักรี)27,999
13-18 (วันสงกรานต์)32,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินอินชอน • ถนนซากุระ ม.คยองฮี • โซลทาวเวอร์ • ถนนฮงแด L’ART Hotel / The Recenz Dongdaemun Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
3 เทศกาลดอกซากุระ โซลแกรนด์ พาร์ค • คอสเมติค • สมุนไพรโสม • ชมซากุระริมทะเลสาบซอกชน • สวนสนุกล็อตเต้เวิล์ด L’ART Hotel / The Recenz Dongdaemun Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
4 ซากุระถนนยออีโด • น้ำมันสน • สมุนไพรฮ็อกเกนามู • พระราชวังชางเคียงกุง • พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ทำคิมบับ ใส่ชุกฮันบก • ดิวตี้ฟรี • ย่านเมียงดง L’ART Hotel / The Recenz Dongdaemun Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
5 หมู่บ้านโบราณอึนพยอง (คาเฟ่ 1 IN 1 CUP) • เทศกาลดอกอาซาเลีย เขาวอลมิซาน • ฮุนได พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท • ซุปเปอร์มาร์เก็ตละลายเงินวอน • สนามบินอินชอน
6 สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินอินชอน • ถนนซากุระ ม.คยองฮี • โซลทาวเวอร์ • ถนนฮงแด
 • โรงแรม
 • L’ART Hotel / The Recenz Dongdaemun Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เทศกาลดอกซากุระ โซลแกรนด์ พาร์ค • คอสเมติค • สมุนไพรโสม • ชมซากุระริมทะเลสาบซอกชน • สวนสนุกล็อตเต้เวิล์ด
 • โรงแรม
 • L’ART Hotel / The Recenz Dongdaemun Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ซากุระถนนยออีโด • น้ำมันสน • สมุนไพรฮ็อกเกนามู • พระราชวังชางเคียงกุง • พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ทำคิมบับ ใส่ชุกฮันบก • ดิวตี้ฟรี • ย่านเมียงดง
 • โรงแรม
 • L’ART Hotel / The Recenz Dongdaemun Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านโบราณอึนพยอง (คาเฟ่ 1 IN 1 CUP) • เทศกาลดอกอาซาเลีย เขาวอลมิซาน • ฮุนได พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท • ซุปเปอร์มาร์เก็ตละลายเงินวอน • สนามบินอินชอน
 • โรงแรม
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม