fbpx

ทัวร์ KOREA โซล นามิ ยงอิน เอเวอร์แลนด์ (BX) 5วัน 3คืน ZGICN-2303BX – K2823910

รหัสทัวร์ : K2823910
เดินทาง : Oct 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ KOREA โซล นามิ ยงอิน เอเวอร์แลนด์ (BX) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 25,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เกาะนามิ  เมืองยงอิน  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  วัดวาวูจองซา  กรุงโซล  COSMETIC OUTLET  ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย  ย่านฮงแด  หมู่บ้านอึนพยอง ฮันอก  พระราชวังเคียงบก  ศูนย์สมุนไพรโสม  ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน  นัมซาน ทาวเวอร์  ดิวตี้ฟรี  ย่านเมียงดง  พลอยอเมทิสต์  สวนสาธารณะฮานึล  ซุปเปอร์มาร์เก็ต
กิน : BUFFET BBQ / SHABU
พิเศษ : ชมต้นแปะก๊วยสีเหลืองทองอร่ามที่เกาะนามิ / group size 20 ที่

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินอินชอน  เกาะนามิ  เมืองยงอิน  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  วัดวาวูจองซา  กรุงโซล  COSMETIC OUTLET  ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย  ย่านฮงแด  หมู่บ้านอึนพยอง ฮันอก  พระราชวังเคียงบก  ศูนย์สมุนไพรโสม  ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน  นัมซาน ทาวเวอร์  ดิวตี้ฟรี  ย่านเมียงดง  พลอยอเมทิสต์  สวนสาธารณะฮานึล  ซุปเปอร์มาร์เก็ต  สนามบินอินชอน  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม12-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)25,99023,990
ตุลาคม
12-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)25,99023,990

** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินอินชอน – เกาะนามิ – เมืองยงอิน – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ RIVERA INCHEON HOTEL / SUWON KOREA HOTEL / SAMWON PLAZA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3 วัดวาวูจองซา – กรุงโซล – COSMETIC OUTLET – ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ย่านฮงแด GOLDEN CITY DONGDAEMUN HOTEL / PARK HABIO HOTEL / THE RECENZ HOTEL / RICH DIAMOND HOTEL / JK BLOSSOM HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4 หมู่บ้านอึนพยอง ฮันอก – พระราชวังเคียงบก – ศูนย์สมุนไพรโสม – ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – นัมซาน ทาวเวอร์ – ดิวตี้ฟรี – ย่านเมียงดง GOLDEN CITY DONGDAEMUN HOTEL / PARK HABIO HOTEL / THE RECENZ HOTEL / RICH DIAMOND HOTEL / JK BLOSSOM HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
5 พลอยอเมทิสต์ – สวนสาธารณะฮานึล – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน – สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินอินชอน – เกาะนามิ – เมืองยงอิน – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 • โรงแรม
 • RIVERA INCHEON HOTEL / SUWON KOREA HOTEL / SAMWON PLAZA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดวาวูจองซา – กรุงโซล – COSMETIC OUTLET – ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ย่านฮงแด
 • โรงแรม
 • GOLDEN CITY DONGDAEMUN HOTEL / PARK HABIO HOTEL / THE RECENZ HOTEL / RICH DIAMOND HOTEL / JK BLOSSOM HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านอึนพยอง ฮันอก – พระราชวังเคียงบก – ศูนย์สมุนไพรโสม – ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – นัมซาน ทาวเวอร์ – ดิวตี้ฟรี – ย่านเมียงดง
 • โรงแรม
 • GOLDEN CITY DONGDAEMUN HOTEL / PARK HABIO HOTEL / THE RECENZ HOTEL / RICH DIAMOND HOTEL / JK BLOSSOM HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พลอยอเมทิสต์ – สวนสาธารณะฮานึล – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม