fbpx

ทัวร์เกาหลี KOREA SNOW AND SKI (BX) 5วัน 3คืน KBX37 – K4824445

รหัสทัวร์ : K4824445
เดินทาง : Jan-Mar 2024
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี KOREA SNOW AND SKI (BX) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 19,888

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองชุนชอน  เกาะนามิ  ลานสกีรีสอร์ท  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี  ย่านฮงแด  ศูนย์โสมรัฐบาล  ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herb  พระราชวังเคียงบกกุง  หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก  N Seoul Tower  แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี  ย่านเมียงดง  ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก  ร้านพลอยอเมทิสต์  Local Super Market
กิน : BBQ ปิ้งย่างเกาหลี / ชาบู ชาบู สุกี้สไตล์เกาหลี

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน  เมืองชุนชอน  เกาะนามิ  ลานสกีรีสอร์ท  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี  ย่านฮงแด  ศูนย์โสมรัฐบาล  ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herb  พระราชวังเคียงบกกุง  หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก  N Seoul Tower  แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี  ย่านเมียงดง  ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก  ร้านพลอยอเมทิสต์  Local Super Market  ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม16-20 / 21-25 / 23-2719,888
มีนาคม
16-20 / 21-25 / 23-2719,888ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - เมืองชุนชอน – เกาะนามิ – ลานสกีรีสอร์ท SUWON KOREA TOURIST หรือระดับใกล้เคียงกัน
3 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี - ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - ย่านฮงแด GIMPO L’ART HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
4 ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herb – พระราชวังเคียงบกกุง – หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก – N Seoul Tower - แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี – ย่านเมียงดง GIMPO L’ART HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
5 ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก – ร้านพลอยอเมทิสต์ – Local Super Market - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - เมืองชุนชอน – เกาะนามิ – ลานสกีรีสอร์ท
 • โรงแรม
 • SUWON KOREA TOURIST หรือระดับใกล้เคียงกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี - ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - ย่านฮงแด
 • โรงแรม
 • GIMPO L’ART HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herb – พระราชวังเคียงบกกุง – หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก – N Seoul Tower - แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี – ย่านเมียงดง
 • โรงแรม
 • GIMPO L’ART HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก – ร้านพลอยอเมทิสต์ – Local Super Market - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม