fbpx

ทัวร์เกาหลี KOREA SONGKRAN WONDERFUL TULIP (7C) 5วัน 3คืน ICN13 – K5423483

รหัสทัวร์ : K5423483
เดินทาง : Apr 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี KOREA SONGKRAN WONDERFUL TULIP (7C) 5วัน 3คืน




ราคาเริ่มต้น

฿ 28,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้





ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : สวนจายู  FOREST OUTING SONGDO CAFÉ  เกาะนามิ  ดวาวูจองซา  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี  ย่านฮงแด  ศูนย์โสมรัฐบาล  ศูนย์สมนุไพรน้ำมันสนเข็มแดง  พระราชวังชางด็อกกุง  ภูเขานัมซาน  หอคอยเอ็น โซลทาวเวอร์  ดิวตี้ฟรี  ย่านเมียงดง  ศูนย์สมุนไพรเกาหลี  โรงงานเจียระไน อเมทิส  สวนสาธารณะยออิโด  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ทำกิมจิ และใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” (Hanbok)  ฮุนไดพรีเมี่ยม เอ้าท์เลท  ร้านละลายเงินวอน
กิน : BBQ หมูย่างเกาหลี
พิเศษ : บินดึก กลับค่ำ / เช็กอิน Forest Outing Cafe / เทศกาลดอกทิวลิป

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน  สวนจายู  FOREST OUTING SONGDO CAFÉ  เกาะนามิ  ดวาวูจองซา  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี  ย่านฮงแด  ศูนย์โสมรัฐบาล  ศูนย์สมนุไพรน้ำมันสนเข็มแดง  พระราชวังชางด็อกกุง  ภูเขานัมซาน  หอคอยเอ็น โซลทาวเวอร์  ดิวตี้ฟรี  ย่านเมียงดง  ศูนย์สมุนไพรเกาหลี  โรงงานเจียระไน อเมทิส  สวนสาธารณะยออิโด  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ทำกิมจิ และใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” (Hanbok)  ฮุนไดพรีเมี่ยม เอ้าท์เลท  ร้านละลายเงินวอน  ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน12-16 / 13-17 (วันสงกรานต์)28,999
เมษายน
12-16 / 13-17 (วันสงกรานต์)28,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - สวนจายู - FOREST OUTING SONGDO CAFÉ - เกาะนามิ KOREA TOURIST HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ดวาวูจองซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – ย่านฮงแด KOREA L’ART HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมนุไพรน้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังชางด็อกกุง – ภูเขานัมซาน – หอคอยเอ็น โซลทาวเวอร์ - ดิวตี้ฟรี - ย่านเมียงดง KOREA L’ART HOTEL หรือเทียบเท่า
5 ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – โรงงานเจียระไน อเมทิส – สวนสาธารณะยออิโด - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ทำกิมจิ และใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” (Hanbok) – ฮุนไดพรีเมี่ยม เอ้าท์เลท – ร้านละลายเงินวอน – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - สวนจายู - FOREST OUTING SONGDO CAFÉ - เกาะนามิ
 • โรงแรม
 • KOREA TOURIST HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ดวาวูจองซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – ย่านฮงแด
 • โรงแรม
 • KOREA L’ART HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมนุไพรน้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังชางด็อกกุง – ภูเขานัมซาน – หอคอยเอ็น โซลทาวเวอร์ - ดิวตี้ฟรี - ย่านเมียงดง
 • โรงแรม
 • KOREA L’ART HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – โรงงานเจียระไน อเมทิส – สวนสาธารณะยออิโด - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ทำกิมจิ และใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” (Hanbok) – ฮุนไดพรีเมี่ยม เอ้าท์เลท – ร้านละลายเงินวอน – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม