fbpx

ทัวร์เกาหลี CHERRY BLOSSOM KOREA Seoul Paju Suwon Everland (TG) 5วัน 3คืน KKR110511-TG – K5523394

รหัสทัวร์ : K5523394
เดินทาง : Apr 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี CHERRY BLOSSOM KOREA Seoul Paju Suwon Everland (TG) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 42,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : หมู่บ้านเทพนิยายดงฮวา  โวลมีโดไชน่าทาวน์  สะพานแขวนคัมอักซาน  โซลทาวเวอร์ หรือ นัมซาน ทาวเวอร์  ป้อมปราการฮวาซอง  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  คอสเมติคเอ้าท์เลท  ย่านฮงแด  ศูนย์สมุนไพรโสม  Red Pine  พระราชวังเคียงบกกุง  หมู่บ้านบุกชอนฮันอก  ยออึยโดฮันกังกงวอน  ดิวตี้ฟรี  ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน
กิน : ชาบูเกาหลี / จาจังมยอน@China Town / คาลบี้ร้าน Jamdubong / ข้าวยำเกาหลีบิบิมบับ
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาวทุกคืน

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)  หมู่บ้านเทพนิยายดงฮวา  โวลมีโดไชน่าทาวน์  สะพานแขวนคัมอักซาน  โซลทาวเวอร์ หรือ นัมซาน ทาวเวอร์  ป้อมปราการฮวาซอง  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  คอสเมติคเอ้าท์เลท  ย่านฮงแด  ศูนย์สมุนไพรโสม  Red Pine  พระราชวังเคียงบกกุง  หมู่บ้านบุกชอนฮันอก  ยออึยโดฮันกังกงวอน  ดิวตี้ฟรี  ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน  เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน10-14 (วันสงกรานต์)42,999
เมษายน
10-14 (วันสงกรานต์)42,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
2 เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน) - หมู่บ้านเทพนิยายดงฮวา - โวลมีโดไชน่าทาวน์ - สะพานแขวนคัมอักซาน - โซลทาวเวอร์ หรือ นัมซาน ทาวเวอร์ Hotel Skypark Central Myeongdong หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว****
3 ป้อมปราการฮวาซอง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - คอสเมติคเอ้าท์เลท - ย่านฮงแด Hotel Skypark Central Myeongdong หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 ศูนย์สมุนไพรโสม - Red Pine - พระราชวังเคียงบกกุง - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - ยออึยโดฮันกังกงวอน - ดิวตี้ฟรี - ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน Hotel Skypark Central Myeongdong หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
5 เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน) - หมู่บ้านเทพนิยายดงฮวา - โวลมีโดไชน่าทาวน์ - สะพานแขวนคัมอักซาน - โซลทาวเวอร์ หรือ นัมซาน ทาวเวอร์
 • โรงแรม
 • Hotel Skypark Central Myeongdong หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว****
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ป้อมปราการฮวาซอง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - คอสเมติคเอ้าท์เลท - ย่านฮงแด
 • โรงแรม
 • Hotel Skypark Central Myeongdong หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์สมุนไพรโสม - Red Pine - พระราชวังเคียงบกกุง - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - ยออึยโดฮันกังกงวอน - ดิวตี้ฟรี - ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน
 • โรงแรม
 • Hotel Skypark Central Myeongdong หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม