fbpx

ทัวร์เกาหลี KOREA LUXURY (TG) 5วัน 3คืน (ICN43) – K541984

รหัสทัวร์ : K541984
เดินทาง : Oct - Oct
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล
ราคาเริ่มต้น

฿ 33,999 ฿ 29,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองพาจู  สะพานแขวนมาจังโฮซู หุบเขาศิลปะโพชอน เกาะนามิ  SOYANGGANG SKY WALK อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน  วัดชินฮึงซา  เมืองยงอิน  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี HANBOK อันยางอาร์ตปาร์ค  พระราชวังชางด็อกกุง  อินซาดง  วัดโชเกชา ภูเขานัมซาน  หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์  สวนฮานึล ย่านฮงแด  พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ  พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง  ชมใบไม้เปลี่ยนสี... มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา อีแด
ช้อป : ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี ดิวตี้ฟรี  ย่านเมียงดง
กิน : เมนู บุฟเฟต์ SEAFOOD พิเศษเมนูขาปูยักษ์
พิเศษ :  ไม่เข้าร้านช้อปรัฐบาล / ที่พักระดับ 5 ดาว 2 คืน / สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

K541984 ทัวร์เกาหลี สนามบินอินชอน เมืองพาจู สะพานแขวนมาจังโฮซู หุบเขาศิลปะโพชอน (POCHEON ART VALLEY) เกาะนามิ SOYANGGANG SKY WALK เมืองซอรัค อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน  วัดชินฮึงซา  เมืองยงอิน  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  เมืองโซล  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี HANBOK  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี  อันยางอาร์ตปาร์ค  พระราชวังชางด็อกกุง  อินซาดง  วัดโชเกชา  ดิวตี้ฟรี  ย่านเมียงดง  โบสถ์มย็องดง ภูเขานัมซาน  หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์  สวนฮานึล  ย่านฮงแด  พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ  พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง  ชมใบไม้เปลี่ยนสี... มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา อีแด  เมืองอินชอน เมนู บุฟเฟต์ SEAFOOD พิเศษเมนูขาปูยักษ์ / ที่พักระดับ 5 ดาว 2 คืน / สะสมไมล์การบินไทยได้ 50% / ไม่เข้าร้านช้อปรัฐบาล


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม30-03 พ.ย.29,999
ตุลาคม
30-03 พ.ย.29,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองอินชอน   
2 เมืองพาจู -  สะพานแขวนมาจังโฮซู – เกาะนามิ – SOYANGGANG SKY WALK – เมืองซอรัค        HYUNDAI SOO RESORT, SEORAK (3ดาว) หรือเทียบเท่า
3 อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน – วัดชินฮึงซา – เมืองยงอิน – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – เมืองโซล – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย    พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันอก” (HANBOK)        MARINA BAY SEOUL HOTEL (5ดาว) หรือเทียบเท่า
4 ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – อันยางอาร์ตปาร์ค – พระราชวังชางด็อกกุง – อินซาดง- วัดโชเกชา – ดิวตี้ฟรี– ย่านเมียงดง – โบสถ์มย็องดง      MARINA BAY SEOUL HOTEL (5ดาว) หรือเทียบเท่า
5 ภูเขานัมซาน –หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ – สวนฮานึล – ย่านฮงแด -พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ –   พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – ชมใบไม้เปลี่ยนสี... มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา อีแด - เมืองอินชอน     
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองอินชอน   
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองพาจู -  สะพานแขวนมาจังโฮซู – เกาะนามิ – SOYANGGANG SKY WALK – เมืองซอรัค       
 • โรงแรม
 • HYUNDAI SOO RESORT, SEORAK (3ดาว) หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน – วัดชินฮึงซา – เมืองยงอิน – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – เมืองโซล – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย    พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันอก” (HANBOK)       
 • โรงแรม
 • MARINA BAY SEOUL HOTEL (5ดาว) หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – อันยางอาร์ตปาร์ค – พระราชวังชางด็อกกุง – อินซาดง- วัดโชเกชา – ดิวตี้ฟรี– ย่านเมียงดง – โบสถ์มย็องดง     
 • โรงแรม
 • MARINA BAY SEOUL HOTEL (5ดาว) หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขานัมซาน –หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ – สวนฮานึล – ย่านฮงแด -พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ –   พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – ชมใบไม้เปลี่ยนสี... มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา อีแด - เมืองอินชอน     
 • โรงแรม