fbpx

ทัวร์เกาหลี KOREA TRENDY DAEGU BUSAN (BX) 5วัน 3คืน – K1022428

รหัสทัวร์ : K1022428
เดินทาง : Oct 2022
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี KOREA TRENDY DAEGU BUSAN (BX) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 23,888

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : อุทยานแห่งชาติพัลกงซาน  83 Tower-สวนสนุก E-World  ตลาดโซมุน  คริสตจักรคาทอลิกเยซัน  ตามรอยHometown Cha ChaCha  โพฮังสเปซวอล์ก” สกายวอร์ค  วัดแฮดงยงกุงซา  ดิวตี้ฟรี  สกายแคปซูล  HERB CENTER  หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน  ออยุคโดสกายวอร์ค  Rendèjá-Vous  ศูนย์โสม  Jeonpo Café Street  ซัมยอนอันเดอร์กราวน์
กิน : บะหมี่ลอยฟ้าพร้อมชมวิวทิวทัศน์ของเขาพัลกองซาน / BBQ BUFFET เมนูไส้ย่างอันเลื่องลือ

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินคิมแฮ  อุทยานแห่งชาติพัลกงซาน  83 Tower-สวนสนุก E-World  ตลาดโซมุน  คริสตจักรคาทอลิกเยซัน  ตามรอยHometown Cha ChaCha  โพฮังสเปซวอล์ก” สกายวอร์ค  วัดแฮดงยงกุงซา  ดิวตี้ฟรี  สกายแคปซูล  HERB CENTER  หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน  ออยุคโดสกายวอร์ค  Rendèjá-Vous  ศูนย์โสม  Jeonpo Café Street  ซัมยอนอันเดอร์กราวน์  กรุงเทพ ฯ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม16-20 / 23-2723,888
9-1325,888
ตุลาคม
16-20 / 23-2723,888
9-1325,888ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินคิมแฮ – อุทยานแห่งชาติพัลกงซาน - 83 Tower-สวนสนุก E-World - ตลาดโซมุน CRISTAL HOTELหรือเทียบเท่า
3 คริสตจักรคาทอลิกเยซัน - ตามรอยHometown Cha ChaCha - โพฮังสเปซวอล์ก” สกายวอร์ค –วัดแฮดงยงกุงซา - ดิวตี้ฟรี HILL SIDE HOTEL หรือเทียบเท่า
4 สกายแคปซูล - HERB CENTER – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – ออยุคโดสกายวอร์ค - Rendèjá-Vous HILL SIDE HOTEL หรือเทียบเท่า
5 ศูนย์โสม - Jeonpo Café Street – ซัมยอนอันเดอร์กราวน์ - กรุงเทพ ฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคิมแฮ – อุทยานแห่งชาติพัลกงซาน - 83 Tower-สวนสนุก E-World - ตลาดโซมุน
 • โรงแรม
 • CRISTAL HOTELหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • คริสตจักรคาทอลิกเยซัน - ตามรอยHometown Cha ChaCha - โพฮังสเปซวอล์ก” สกายวอร์ค –วัดแฮดงยงกุงซา - ดิวตี้ฟรี
 • โรงแรม
 • HILL SIDE HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สกายแคปซูล - HERB CENTER – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – ออยุคโดสกายวอร์ค - Rendèjá-Vous
 • โรงแรม
 • HILL SIDE HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์โสม - Jeonpo Café Street – ซัมยอนอันเดอร์กราวน์ - กรุงเทพ ฯ
 • โรงแรม