fbpx

ทัวร์เกาหลี KOREA โซล นามิ ยงอิน เอเวอร์แลนด์ (TW) 5วัน 3คืน ZGICN-2301TW – K2823250

รหัสทัวร์ : K2823250
เดินทาง : Mar 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี KOREA โซล นามิ ยงอิน เอเวอร์แลนด์ (TW) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 24,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เกาะนามิ  สะพานกระจกแก้วซุยังคัง  นัมซาน ทาวเวอร์  ไร่สตรอว์เบอร์รี่  เมืองยงอิน  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  กรุงโซล  COSMETIC SHOP  ย่านฮงแด  พระราชวังเคียงบก  ศูนย์สมุนไพรโสม  ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ  ดิวตี้ฟรี  ย่านเมียงดง  ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน  พลอยอเมทิส  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย  ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต
กิน : Seafood Hotpot

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินอินชอน  เกาะนามิ  สะพานกระจกแก้วซุยังคัง  นัมซาน ทาวเวอร์  ไร่สตรอว์เบอร์รี่  เมืองยงอิน  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  กรุงโซล  COSMETIC SHOP  ย่านฮงแด  พระราชวังเคียงบก  ศูนย์สมุนไพรโสม  ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ  ดิวตี้ฟรี  ย่านเมียงดง  ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน  พลอยอเมทิส  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย  ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต  สนามบินอินชอน  สนามบินสุวรรณภูมิ

 


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม2-6 / 3-7 (วันมาฆบูชา)24,990
มีนาคม
2-6 / 3-7 (วันมาฆบูชา)24,990

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินอินชอน – เกาะนามิ – สะพานกระจกแก้วซุยังคัง – นัมซาน ทาวเวอร์ GRAND PALACE HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3 ไร่สตรอว์เบอร์รี่ – เมืองยงอิน – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล – COSMETIC SHOP – ย่านฮงแด GOLDEN CITY DONGDAEMUN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4 พระราชวังเคียงบก – ศูนย์สมุนไพรโสม – ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ – ดิวตี้ฟรี – ย่านเมียงดง GOLDEN CITY DONGDAEMUN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
5 ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – พลอยอเมทิส – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน – สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินอินชอน – เกาะนามิ – สะพานกระจกแก้วซุยังคัง – นัมซาน ทาวเวอร์
 • โรงแรม
 • GRAND PALACE HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ไร่สตรอว์เบอร์รี่ – เมืองยงอิน – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล – COSMETIC SHOP – ย่านฮงแด
 • โรงแรม
 • GOLDEN CITY DONGDAEMUN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พระราชวังเคียงบก – ศูนย์สมุนไพรโสม – ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ – ดิวตี้ฟรี – ย่านเมียงดง
 • โรงแรม
 • GOLDEN CITY DONGDAEMUN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – พลอยอเมทิส – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม