fbpx

ทัวร์เกาหลี KOREA โซล แทอัน เอเวอร์แลนด์ (TW) 5วัน 3คืน ZGICN-2302TW – K2823350

รหัสทัวร์ : K2823350
เดินทาง : Apr 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี KOREA โซล แทอัน เอเวอร์แลนด์ (TW) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 29,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : สวนสาธารณะยออีโด  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  เมืองแทอัน  เทศกาลดอกทิวลิป  กรุงโซล  COSMETIC OUTLET  พระราชวังเคียงบก  หมู่บ้านบุกชอนฮันอก  ศูนย์สมุนไพรโสม  ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน  ดิวตี้ฟรี  ย่านเมียงดง  ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ  พลอยอเมทิส  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย  ย่านฮงแด  ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต
กิน : เมนู SEAFOOD HOTPOT / BBQ Buffet สไตล์เกาหลี

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินอินชอน  สวนสาธารณะยออีโด  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  เมืองแทอัน  เทศกาลดอกทิวลิป  กรุงโซล  COSMETIC OUTLET  พระราชวังเคียงบก  หมู่บ้านบุกชอนฮันอก  ศูนย์สมุนไพรโสม  ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน  ดิวตี้ฟรี  ย่านเมียงดง  ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ  พลอยอเมทิส  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย  ย่านฮงแด  ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต  สนามบินอินชอน  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน11-15 / 14-18 (วันสงกรานต์)29,99027,990
13-17 (วันสงกรานต์)32,99030,990
เมษายน
11-15 / 14-18 (วันสงกรานต์)29,99027,990
13-17 (วันสงกรานต์)32,99030,990

** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินอินชอน – สวนสาธารณะยออีโด – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ GRAND PALACE HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3 เมืองแทอัน – เทศกาลดอกทิวลิป – กรุงโซล – COSMETIC OUTLET GOLDEN CITY DONGDAEMUN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4 พระราชวังเคียงบก – หมู่บ้านบุกชอนฮันอก – ศูนย์สมุนไพรโสม – ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – ดิวตี้ฟรี – ย่านเมียงดง GOLDEN CITY DONGDAEMUN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
5 ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ – พลอยอเมทิส – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ย่านฮงแด – ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน– สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินอินชอน – สวนสาธารณะยออีโด – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 • โรงแรม
 • GRAND PALACE HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองแทอัน – เทศกาลดอกทิวลิป – กรุงโซล – COSMETIC OUTLET
 • โรงแรม
 • GOLDEN CITY DONGDAEMUN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พระราชวังเคียงบก – หมู่บ้านบุกชอนฮันอก – ศูนย์สมุนไพรโสม – ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – ดิวตี้ฟรี – ย่านเมียงดง
 • โรงแรม
 • GOLDEN CITY DONGDAEMUN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ – พลอยอเมทิส – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ย่านฮงแด – ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน– สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม