fbpx

ทัวร์เกาหลี มหัศจรรย์ KOREA เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (XJ) 5วัน 3คืน BT-ICN06-XJ – K0923597

รหัสทัวร์ : K0923597
เดินทาง : Jun-Sep 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี มหัศจรรย์ KOREA เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (XJ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 19,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : สะพานกระจกโซยางกัง  เกาะนามิ  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  คอสเมติค  สมุนไพรโสม  ถนนฮงแด  โซลทาวเวอร์  พระราชวังชางด็อกกุง   น้ำมันสน  สมุนไพรฮ็อกเกตนามู  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุกฮันบก  ดิวตี้ฟรี  ย่านเมียงดง  ซุปเปอร์มาร์เก็ตละลายเงินวอน
กิน : บาร์บีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี / ชาบู
พิเศษ : สะพานกระจกโซยางกัง

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินอินชอน  สะพานกระจกโซยางกัง  เกาะนามิ  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  คอสเมติค  สมุนไพรโสม  ถนนฮงแด  โซลทาวเวอร์  พระราชวังชางด็อกกุง   น้ำมันสน  สมุนไพรฮ็อกเกตนามู  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุกฮันบก  ดิวตี้ฟรี  ย่านเมียงดง  ซุปเปอร์มาร์เก็ตละลายเงินวอน  สนามบินอินชอน  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม31-4 มิ.ย. (วันเฉลิมราชินี ร.10)25,99915,999
พฤษภาคม
31-4 มิ.ย. (วันเฉลิมราชินี ร.10)25,99915,999
มิถุนายน7-1121,999
14-18 / 21-2522,999
มิถุนายน
7-1121,999
14-18 / 21-2522,999
กรกฎาคม19-2321,999
26-30 (วันเฉลิม ร.10)25,999
กรกฎาคม
19-2321,999
26-30 (วันเฉลิม ร.10)25,999
สิงหาคม2-620,999
9-13 / 10-14 (วันแม่)25,999
30-3 ก.ย.19,999
สิงหาคม
2-620,999
9-13 / 10-14 (วันแม่)25,999
30-3 ก.ย.19,999
กันยายน6-10 / 20-2422,999
กันยายน
6-10 / 20-2422,999

** วันหยุด ** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
2 สนามบินอินชอน • สะพานกระจกโซยางกัง • เกาะนามิ Suwon Korea Tourist Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
3 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ • คอสเมติค • สมุนไพรโสม • ถนนฮงแด L’ART Hotel / The Recenz Dongdaemun Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
4 โซลทาวเวอร์ • พระราชวังชางด็อกกุง • น้ำมันสน • สมุนไพรฮ็อกเกตนามู • พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุกฮันบก • ดิวตี้ฟรี • ย่านเมียงดง L’ART Hotel / The Recenz Dongdaemun Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
5 ซุปเปอร์มาร์เก็ตละลายเงินวอน • สนามบินอินชอน • กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินอินชอน • สะพานกระจกโซยางกัง • เกาะนามิ
 • โรงแรม
 • Suwon Korea Tourist Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ • คอสเมติค • สมุนไพรโสม • ถนนฮงแด
 • โรงแรม
 • L’ART Hotel / The Recenz Dongdaemun Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โซลทาวเวอร์ • พระราชวังชางด็อกกุง • น้ำมันสน • สมุนไพรฮ็อกเกตนามู • พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุกฮันบก • ดิวตี้ฟรี • ย่านเมียงดง
 • โรงแรม
 • L’ART Hotel / The Recenz Dongdaemun Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ซุปเปอร์มาร์เก็ตละลายเงินวอน • สนามบินอินชอน • กรุงเทพฯ
 • โรงแรม