fbpx

ทัวร์เกาหลี มหัศจรรย์ KOREA ชุนชอน ยงอิน โซล (XJ) 5วัน 3คืน BT-ICN24-XJ – K0922321

รหัสทัวร์ : K0922321
เดินทาง : Oct 2022
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี มหัศจรรย์ KOREA ชุนชอน ยงอิน โซล (XJ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 20,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ซูซานพาร์ค คาเฟ่  เกาะนามิ  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  โอลิมปิคพาร์ค  คอสเมติค  ศูนย์สมุนไพรโสม  คลองชองกเยชอน   เทศกาลโคมไฟ Seoul Lantern Festival เทศกาลทุ่งดอกหญ้าสีเงิน สวนฮานึล  ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน  ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู  พระราชวังชางด็อกกุง  โซลทาวเวอร์  พลอยอเมทิส  ดิวตี้ฟรี  ย่านเมียงดง  ซุปเปอร์มาร์เก็ตละลายเงินวอน
กิน : BBQ ปิ้งย่างเกาหลี
พิเศษ : โอลิมปิคพาร์ค สัมผัสใบไม้เปลี่ยนสีที่เกาหลี / เทศกาลโคมไฟ Seoul Lantern Festival

สนามบินสุวรรณภูมิ   สนามบินอินชอน  ซูซานพาร์ค คาเฟ่  เกาะนามิ  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  โอลิมปิคพาร์ค  คอสเมติค  ศูนย์สมุนไพรโสม  คลองชองกเยชอน   เทศกาลโคมไฟ Seoul Lantern Festival เทศกาลทุ่งดอกหญ้าสีเงิน สวนฮานึล  ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน  ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู  พระราชวังชางด็อกกุง  โซลทาวเวอร์  พลอยอเมทิส  ดิวตี้ฟรี  ย่านเมียงดง  ซุปเปอร์มาร์เก็ตละลายเงินวอน  สนามบินอินชอน  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม4-820,999
8-1221,999
15-19 / 18-22 / 29-2 พ.ย.22,999
11-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 22-26 (วันปิยมหาราช)24,999
ตุลาคม
4-820,999
8-1221,999
15-19 / 18-22 / 29-2 พ.ย.22,999
11-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 22-26 (วันปิยมหาราช)24,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
2 สนามบินอินชอน • ซูซานพาร์ค คาเฟ่ • เกาะนามิ Villa Suite Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
3 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ • โอลิมปิคพาร์ค • คอสเมติค • ศูนย์สมุนไพรโสม • คลองชองกเยชอน • เทศกาลโคมไฟ Seoul Lantern Festival Sky Park Myeongdong / Dongdaemun Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
4 เทศกาลทุ่งดอกหญ้าสีเงิน สวนฮานึล • ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน • ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู • พระราชวังชางด็อกกุง • โซลทาวเวอร์ • พลอยอเมทิส • ดิวตี้ฟรี • ย่านเมียงดง Sky Park Myeongdong / Dongdaemun Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
5 ซุปเปอร์มาร์เก็ตละลายเงินวอน • สนามบินอินชอน • กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินอินชอน • ซูซานพาร์ค คาเฟ่ • เกาะนามิ
 • โรงแรม
 • Villa Suite Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ • โอลิมปิคพาร์ค • คอสเมติค • ศูนย์สมุนไพรโสม • คลองชองกเยชอน • เทศกาลโคมไฟ Seoul Lantern Festival
 • โรงแรม
 • Sky Park Myeongdong / Dongdaemun Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เทศกาลทุ่งดอกหญ้าสีเงิน สวนฮานึล • ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน • ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู • พระราชวังชางด็อกกุง • โซลทาวเวอร์ • พลอยอเมทิส • ดิวตี้ฟรี • ย่านเมียงดง
 • โรงแรม
 • Sky Park Myeongdong / Dongdaemun Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ซุปเปอร์มาร์เก็ตละลายเงินวอน • สนามบินอินชอน • กรุงเทพฯ
 • โรงแรม