fbpx

ทัวร์เกาหลี มหัศจรรย์ KOREA (YP) 5วัน 3คืน BT-ICN03-YP – K0923486

รหัสทัวร์ : K0923486
เดินทาง : Apr 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี มหัศจรรย์ KOREA (YP) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 20,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ซูซานพาร์ค  สวนป่ากรุงโซล  เทศกาลดอกทิวลิป สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  ถนนยออีโด  คอสเมติคเอ้าท์เลท  หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง  สมุนไพรโสม  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุกฮันบก  ดิวตี้ฟรี  ย่านเมียงดง  อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)น้ำมันสน  สมุนไพรฮ็อกเกนามู  ถนนฮงแด
กิน : บาร์บีคิวปิ่งย่างสไตล์เกาหลี
พิเศษ : อิสระ 1 วันเต็ม / เทศกาลดอกทิวลิป / ชมซากุระที่ Seoul Forest Park (ตามฤดูกาล)

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินอินชอน  ซูซานพาร์ค  สวนป่ากรุงโซล  เทศกาลดอกทิวลิป สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  ถนนยออีโด  คอสเมติคเอ้าท์เลท  หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง  สมุนไพรโสม  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุกฮันบก  ดิวตี้ฟรี  ย่านเมียงดง  อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)น้ำมันสน  สมุนไพรฮ็อกเกนามู  ถนนฮงแด  สนามบินอินชอน  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน1-520,999
12-16 (วันสงกรานต์)32,999
22-2624,999
เมษายน
1-520,999
12-16 (วันสงกรานต์)32,999
22-2624,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ • สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินอินชอน • ซูซานพาร์ค • สวนป่ากรุงโซล • เทศกาลดอกทิวลิป สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ SUWON KOREA TOURIST HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
3 ถนนยออีโด • คอสเมติคเอ้าท์เลท • หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง • สมุนไพรโสม • พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุกฮันบก • ดิวตี้ฟรี • ย่านเมียงดง BENIKEA PREMIER HOTEL BERNOUI / THE RECENZ HOTEL DONGDAEMUN / GOLDEN CITY HOTEL DONGDAEMUN หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
4 อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) BENIKEA PREMIER HOTEL BERNOUI / THE RECENZ HOTEL DONGDAEMUN / GOLDEN CITY HOTEL DONGDAEMUN หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
5 น้ำมันสน • สมุนไพรฮ็อกเกนามู • ถนนฮงแด • สนามบินอินชอน • กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินอินชอน • ซูซานพาร์ค • สวนป่ากรุงโซล • เทศกาลดอกทิวลิป สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 • โรงแรม
 • SUWON KOREA TOURIST HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ถนนยออีโด • คอสเมติคเอ้าท์เลท • หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง • สมุนไพรโสม • พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุกฮันบก • ดิวตี้ฟรี • ย่านเมียงดง
 • โรงแรม
 • BENIKEA PREMIER HOTEL BERNOUI / THE RECENZ HOTEL DONGDAEMUN / GOLDEN CITY HOTEL DONGDAEMUN หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • BENIKEA PREMIER HOTEL BERNOUI / THE RECENZ HOTEL DONGDAEMUN / GOLDEN CITY HOTEL DONGDAEMUN หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • น้ำมันสน • สมุนไพรฮ็อกเกนามู • ถนนฮงแด • สนามบินอินชอน • กรุงเทพฯ
 • โรงแรม