fbpx

ทัวร์เกาหลี มหัศจรรย์ KOREA โซล ควางจู ซูวอน (YP) 5วัน 3คืน BT-ICN12-YP – K09231190

รหัสทัวร์ : K09231190
เดินทาง : Oct-Nov 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี มหัศจรรย์ KOREA โซล ควางจู ซูวอน (YP) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 24,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองควางจู  สวนพฤกษาศาสตร์ฮวาดัม  วัดวาวูจองซา  เมืองซูวอน  ป้อมฮวาซอง  คาเฟ่ PALETSCENT CAFÉ  เมืองยงอิน  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  กรุงโซล  คอสเมติค  ถนนฮงแด  พระราชวังถ็อกซูกุง  ถนนเลียบกำแพงหิน  สมุนไพรโสม  พลอยอเมทิส  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนรู้การทำคิมบับ + ใส่ชุดฮันบก  ดิวตี้ฟรี  ย่านเมียงดง  ฮานึลพาร์ค  น้ำมันสน  สมุนไพรฮอตเกนามู  ซุปมาร์เก็ตละลายเงินวอน
กิน : บาร์บีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี
พิเศษ : ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ สวนพฤกษ์ศาสตร์ฮวาดัม

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  สนามบินอินชอน  เมืองควางจู  สวนพฤกษาศาสตร์ฮวาดัม  วัดวาวูจองซา  เมืองซูวอน  ป้อมฮวาซอง  คาเฟ่ PALETSCENT CAFÉ  เมืองยงอิน  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  กรุงโซล  คอสเมติค  ถนนฮงแด  พระราชวังถ็อกซูกุง  ถนนเลียบกำแพงหิน  สมุนไพรโสม  พลอยอเมทิส  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนรู้การทำคิมบับ + ใส่ชุดฮันบก  ดิวตี้ฟรี  ย่านเมียงดง  ฮานึลพาร์ค  น้ำมันสน  สมุนไพรฮอตเกนามู  ซุปมาร์เก็ตละลายเงินวอน  สนามบินอินชอน  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม11-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)28,99926,999
18-22 27,99925,999
ตุลาคม
11-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)28,99926,999
18-22 27,99925,999

** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
2 สนามบินอินชอน • เมืองควางจู • สวนพฤกษาศาสตร์ฮวาดัม • วัดวาวูจองซา • เมืองซูวอน • ป้อมฮวาซอง • คาเฟ่ PALETSCENT CAFÉ SUWON KOREA TOURIST HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
3 เมืองยงอิน • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ • กรุงโซล • คอสเมติค • ถนนฮงแด L’ART / JK BLOSSOM / BRIDGE / BERNUI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
4 พระราชวังถ็อกซูกุง • ถนนเลียบกำแพงหิน • สมุนไพรโสม • พลอยอเมทิส • พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนรู้การทำคิมบับ + ใส่ชุดฮันบก • ดิวตี้ฟรี • ย่านเมียงดง L’ART / JK BLOSSOM / BRIDGE / BERNUI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
5 ฮานึลพาร์ค • น้ำมันสน • สมุนไพรฮอตเกนามู • ซุปมาร์เก็ตละลายเงินวอน • สนามบินอินชอน • กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินอินชอน • เมืองควางจู • สวนพฤกษาศาสตร์ฮวาดัม • วัดวาวูจองซา • เมืองซูวอน • ป้อมฮวาซอง • คาเฟ่ PALETSCENT CAFÉ
 • โรงแรม
 • SUWON KOREA TOURIST HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองยงอิน • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ • กรุงโซล • คอสเมติค • ถนนฮงแด
 • โรงแรม
 • L’ART / JK BLOSSOM / BRIDGE / BERNUI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พระราชวังถ็อกซูกุง • ถนนเลียบกำแพงหิน • สมุนไพรโสม • พลอยอเมทิส • พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนรู้การทำคิมบับ + ใส่ชุดฮันบก • ดิวตี้ฟรี • ย่านเมียงดง
 • โรงแรม
 • L’ART / JK BLOSSOM / BRIDGE / BERNUI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ฮานึลพาร์ค • น้ำมันสน • สมุนไพรฮอตเกนามู • ซุปมาร์เก็ตละลายเงินวอน • สนามบินอินชอน • กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม