fbpx

ทัวร์เที่ยวกระบี่ เขาขนาบน้ำ อ่าวนาง ดำน้ำ 4 เกาะ 4วัน 2คืน ZKBV01 – TH282022

รหัสทัวร์ : TH282022
เดินทาง : Sep-Oct
ระยะเวลา : 4D2N

ทัวร์เที่ยวกระบี่ เขาขนาบน้ำ อ่าวนาง ดำน้ำ
ราคาเริ่มต้น

฿ 8,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : คลองท่อม สระมรกต น้ำตกร้อน เมืองกระบี่ ล่องเรือชมบรรยากาศเขาขนาบน้ำ ลานปูดำ อ่าวนาง หาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี ดำน้ำ 4 เกาะ (เกาะปอดะ, เกาะไก่, เกาะทับ, เกาะหม้อ, หาดไร่เลย์, ถ้ำพระนาง) วัดถ้ำเสือ
ช้อป : ตลาดคลองวาน ๒๕๖๕ ร้านของฝากจี้ออ

ทัวร์เที่ยวกระบี่ เขาขนาบน้ำ อ่าวนาง ดำน้ำ 4 เกาะ 4วัน 2คืน คลองท่อม สระมรกต น้ำตกร้อน เมืองกระบี่ ล่องเรือชมบรรยากาศเขาขนาบน้ำ ตลาดคลองวาน ๒๕๖๕ ลานปูดำ อ่าวนาง หาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี ดำน้ำ 4 เกาะ (เกาะปอดะ, เกาะไก่, เกาะทับ, เกาะหม้อ, หาดไร่เลย์, ถ้ำพระนาง)  ร้านของฝากจี้ออ วัดถ้ำเสือ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม22-25 (วันปิยะ)8,999
ตุลาคม
22-25 (วันปิยะ)8,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 กระบี่ – คลองท่อม – สระมรกต – น้ำตกร้อน – เมืองกระบี่ – ล่องเรือชมบรรยากาศเขาขนาบน้ำ – ตลาดคลองวาน ๒๕๖๕ – ลานปูดำ – อ่าวนาง AONANG ORCHID RESORT หรือเทียบเท่า
3 หาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี – ดำน้ำ 4 เกาะ (เกาะปอดะ, เกาะไก่, เกาะทับ, เกาะหม้อ, หาดไร่เลย์, ถ้ำพระนาง) AONANG ORCHID RESORT หรือเทียบเท่า
4 ร้านของฝากจี้ออ – วัดถ้ำเสือ – กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กระบี่ – คลองท่อม – สระมรกต – น้ำตกร้อน – เมืองกระบี่ – ล่องเรือชมบรรยากาศเขาขนาบน้ำ – ตลาดคลองวาน ๒๕๖๕ – ลานปูดำ – อ่าวนาง
 • โรงแรม
 • AONANG ORCHID RESORT หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี – ดำน้ำ 4 เกาะ (เกาะปอดะ, เกาะไก่, เกาะทับ, เกาะหม้อ, หาดไร่เลย์, ถ้ำพระนาง)
 • โรงแรม
 • AONANG ORCHID RESORT หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ร้านของฝากจี้ออ – วัดถ้ำเสือ – กรุงเทพฯ
 • โรงแรม