fbpx

ทัวร์จีน คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจื่อ เลสโก กุหลาบพันปี (8L) 4วัน 3คืน (ZKMG13) – CH282024

รหัสทัวร์ : CH282024
เดินทาง : Apr - May
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์จีน คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจื่อ
ราคาเริ่มต้น

฿ 8,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : สวนน้ำตกคุนหมิง  วัดหยวนทง  สวนสตอเบอรี่ (เก็บผลไม้)  เมืองตงชวน  ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน  ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (รวมค่ารถแบตเตอรี่+กระเช้าแล้ว)  ประตูม้าทองไก่หยก เมืองโบราณกวนตู้  เขาซีซาน (ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท)
ช้อป : ช้อปปิ้งถนนหนานผิงเจีย
กิน : ขนมจีนข้ามสะพาน / สุกี้เห็ดสมุนไพร
พิเศษ : ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (รวมค่ารถแบตเตอรี่+กระเช้าแล้ว) / ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน / พัก 4 ดาว

CH282024 ทัวร์จีน สนามบินคุนหมิงฉางซุย (จีน) สวนน้ำตกคุนหมิง  วัดหยวนทง  สวนสตอเบอรี่ (เก็บผลไม้)  เมืองตงชวน  ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (รวมค่ารถแบตเตอรี่+กระเช้าแล้ว)  ประตูม้าทองไก่หยก  ช้อปปิ้งถนนหนานผิงเจีย  ร้านบัวหิมะ เมืองโบราณกวนตู้  เขาซีซาน  สนามบินคุนหมิงฉางซุย พิเศษ…เมนูขนมจีนข้ามสะพาน / เมนูสุกี้เห็ดสมุนไพร + พัก 4 ดาว **ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน09-12 / 15-18 / 16-19 / 29-02 พ.ค. / 30-03 พ.ค.11,999
10-1312,999
11-1413,999
17-20 / 18-21 / 22-25 / 23-26 / 24-27 / 25-289,999
เมษายน
09-12 / 15-18 / 16-19 / 29-02 พ.ค. / 30-03 พ.ค.11,999
10-1312,999
11-1413,999
17-20 / 18-21 / 22-25 / 23-26 / 24-27 / 25-289,999
พฤษภาคม01-04 / 02-0510,999
06-098,999
07-10 / 08-11 / 09-129,999
พฤษภาคม
01-04 / 02-0510,999
06-098,999
07-10 / 08-11 / 09-129,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินคุนหมิงฉางซุย (จีน) HUI SHANG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 สวนน้ำตกคุนหมิง – วัดหยวนทง – สวนสตอเบอรี่ (เก็บผลไม้) – เมืองตงชวน – ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน WANG TONG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (รวมค่ารถแบตเตอรี่+กระเช้าแล้ว) – ประตูม้าทองไก่หยก – ช้อปปิ้งถนนหนานผิงเจีย – ร้านบัวหิมะ YI SHANG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 เมืองโบราณกวนตู้ – เขาซีซาน – สนามบินคุนหมิงฉางซุย – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินคุนหมิงฉางซุย (จีน)
 • โรงแรม
 • HUI SHANG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนน้ำตกคุนหมิง – วัดหยวนทง – สวนสตอเบอรี่ (เก็บผลไม้) – เมืองตงชวน – ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน
 • โรงแรม
 • WANG TONG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (รวมค่ารถแบตเตอรี่+กระเช้าแล้ว) – ประตูม้าทองไก่หยก – ช้อปปิ้งถนนหนานผิงเจีย – ร้านบัวหิมะ
 • โรงแรม
 • YI SHANG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองโบราณกวนตู้ – เขาซีซาน – สนามบินคุนหมิงฉางซุย – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
 • โรงแรม