fbpx

ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยโจว เลสโก ซากุระหมื่นลี้ (8L) 4วัน 3คืน (ZKMG12)- CH282009

รหัสทัวร์ : CH282009
เดินทาง : Mar - Mar
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยโจว ชมซากุระหมื่นไร่
ราคาเริ่มต้น

฿ 10,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองคุนหมิง เมืองกุ้ยโจว  เมืองซิงอี้  ภูเขาหมื่นยอด (รวมค่ารถแบตเตอรี่)  ทะเลสาบหมื่นยอด  ล่องเรือทะเลสาบหมื่นยอด  เมืองอันชุ่น สวนซากุระผิงป้า (รวมรถแบตเตอรี่)  เมืองคุนหมิง  เขาซีซาน (OPTION) ประตูม้าทองไก่หยก (ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท)
ช้อป : ช้อปปิ้งถนนหนานผิงเจีย 
กิน : เมนูสุกี้เห็ดสมุนไพร  เมนูขนมจีนข้ามสะพาน
พิเศษ : สวนซากุระผิงป้า หรือสวนซากุระหมื่นไร่ ล่องเรือทะเลสาบหมื่นยอด ที่พัก 4 ดาว

CH282009 ทัวร์จีน สนามบินคุนหมิงฉางซุย  เมืองคุนหมิง เมืองกุ้ยโจว  เมืองซิงอี้  ภูเขาหมื่นยอด (รวมค่ารถแบตเตอรี่)  ทะเลสาบหมื่นยอด  ล่องเรือทะเลสาบหมื่นยอด  เมืองอันชุ่น สวนซากุระผิงป้า (รวมรถแบตเตอรี่)  เมืองคุนหมิง  เขาซีซาน (OPTION)  ร้านบัวหิมะ  ประตูม้าทองไก่หยก  ช้อปปิ้งถนนหนานผิงเจีย  สนามบินคุนหมิงฉางซุย พิเศษ…เมนูสุกี้เห็ดสมุนไพร / เมนูขนมจีนข้ามสะพาน + ที่พักระดับ 4 ดาว **ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม11-1412,999
12-15 / 13-16 / 14-17 / 20-2313,999
มีนาคม
11-1412,999
12-15 / 13-16 / 14-17 / 20-2313,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินคุนหมิงฉางซุย – เมืองคุนหมิง HUI SHANG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
2 เมืองกุ้ยโจว – เมืองซิงอี้ – ภูเขาหมื่นยอด (รวมค่ารถแบตเตอรี่) – ทะเลสาบหมื่นยอด – ล่องเรือทะเลสาบหมื่นยอด – เมืองอันชุ่น WANLVCHENG PERENC HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
3 เมืองอันชุน – สวนซากุระผิงป้า (รวมรถแบตเตอรี่) – เมืองคุนหมิง LONGWAY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
4 เมืองคุนหมิง – เขาซีซาน (OPTION) – ร้านบัวหิมะ – ประตูม้าทองไก่หยก – ช้อปปิ้งถนนหนานผิงเจีย – สนามบินคุนหมิงฉางซุย – สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินคุนหมิงฉางซุย – เมืองคุนหมิง
 • โรงแรม
 • HUI SHANG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองกุ้ยโจว – เมืองซิงอี้ – ภูเขาหมื่นยอด (รวมค่ารถแบตเตอรี่) – ทะเลสาบหมื่นยอด – ล่องเรือทะเลสาบหมื่นยอด – เมืองอันชุ่น
 • โรงแรม
 • WANLVCHENG PERENC HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองอันชุน – สวนซากุระผิงป้า (รวมรถแบตเตอรี่) – เมืองคุนหมิง
 • โรงแรม
 • LONGWAY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองคุนหมิง – เขาซีซาน (OPTION) – ร้านบัวหิมะ – ประตูม้าทองไก่หยก – ช้อปปิ้งถนนหนานผิงเจีย – สนามบินคุนหมิงฉางซุย – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม