fbpx

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า เลสโก มังกรหยกเหินฟ้า (8L) 6วัน 5คืน (ZKMG11) – CH282003

รหัสทัวร์ : CH282003
เดินทาง : Mar - Jun
ระยะเวลา : 6D5N

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน พัก 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น

฿ 16,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองต้าหลี่  เมืองเก่าต้าหลี่  ผ่านชมเจดีย์สามองค์  วัดเจ้าแม่กวนอิม  เมืองลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก  ทะเลสาบไป๋สุยเหอ  โชว์ความประทับใจแห่งลี่เจียง  อุทยานน้ำหยก  สระน้ำมังกรดำ  เมืองเก่าลี่เจียง เมืองจงเตี้ยน  โค้งแรกแยงซีเกียง  ช่องแคบเสือกระโจน  เมืองเก่าจงเตี้ยน  วัดชงจ้านหลิน  เมืองฉูฉง  เมืองเก่าชาวเผ่าหยี  เมืองคุนหมิง  วัดหยวนทง (ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท)
กิน : สุกี้ไก่ดำ / ปลาแซลม่อน
พิเศษ : เที่ยวครบคุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า พัก 4 ดาว

CH282003 ทัวร์จีน สนามบินฉางซุย เมืองคุนหมิง  เมืองต้าหลี่  เมืองเก่าต้าหลี่  ผ่านชมเจดีย์สามองค์  วัดเจ้าแม่กวนอิม  เมืองลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก  ทะเลสาบไป๋สุยเหอ  โชว์ความประทับใจแห่งลี่เจียง  อุทยานน้ำหยก  สระน้ำมังกรดำ  เมืองเก่าลี่เจียง เมืองจงเตี้ยน  โค้งแรกแยงซีเกียง  ช่องแคบเสือกระโจน  เมืองเก่าจงเตี้ยน  วัดชงจ้านหลิน  เมืองฉูฉง  เมืองเก่าชาวเผ่าหยี  เมืองคุนหมิง  วัดหยวนทง  ร้านบัวหิมะ  สนามบินฉางซุย  พิเศษ…เมนูสุกี้ไก่ดำ /  เมนูปลาแซลม่อน + ที่พักระดับ 4 ดาว **ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม19-24 / 24-29 / 25-3017,999
มีนาคม
19-24 / 24-29 / 25-3017,999
เมษายน09-1421,999
10-1522,999
เมษายน
09-1421,999
10-1522,999
พฤษภาคม01-0619,999
06-11 / 07-12 / 08-13 / 12-17 / 13-18 / 14-19 / 15-20 / 19-24 / 20-25 / 21-26 / 22-27 / 26-31 / 27-01 มิ.ย. / 28-02 มิ.ย.16,999
29-03 มิ.ย.17,999
พฤษภาคม
01-0619,999
06-11 / 07-12 / 08-13 / 12-17 / 13-18 / 14-19 / 15-20 / 19-24 / 20-25 / 21-26 / 22-27 / 26-31 / 27-01 มิ.ย. / 28-02 มิ.ย.16,999
29-03 มิ.ย.17,999
มิถุนายน02-0717,999
03-08 / 04-09 / 05-10 / 09-14 / 10-15 / 11-16 / 12-17 / 16-21 / 17-22 / 18-23 / 19-24 / 23-28 / 24-29 / 25-30 / 26-01 ก.ค. / 30-05 ก.ค.16,999
มิถุนายน
02-0717,999
03-08 / 04-09 / 05-10 / 09-14 / 10-15 / 11-16 / 12-17 / 16-21 / 17-22 / 18-23 / 19-24 / 23-28 / 24-29 / 25-30 / 26-01 ก.ค. / 30-05 ก.ค.16,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางซุย HUI SHANG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 เมืองคุนหมิง – เมืองต้าหลี่ – เมืองเก่าต้าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมืองลี่เจียง GREEN MELODY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 เมืองลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ – โชว์ความประทับใจแห่งลี่เจียง – อุทยานน้ำหยก – สระน้ำมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง GREEN MELODY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 เมืองจงเตี้ยน – โค้งแรกแยงซีเกียง – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองเก่าจงเตี้ยน GRACE HOTEL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5 เมืองจงเตี้ยน – วัดชงจ้านหลิน – เมืองฉูฉง – เมืองเก่าชาวเผ่าหยี JIAN HUA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6 เมืองฉูฉง – เมืองคุนหมิง – วัดหยวนทง – ร้านบัวหิมะ – สนามบินฉางซุย – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางซุย
 • โรงแรม
 • HUI SHANG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองคุนหมิง – เมืองต้าหลี่ – เมืองเก่าต้าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมืองลี่เจียง
 • โรงแรม
 • GREEN MELODY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ – โชว์ความประทับใจแห่งลี่เจียง – อุทยานน้ำหยก – สระน้ำมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง
 • โรงแรม
 • GREEN MELODY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองจงเตี้ยน – โค้งแรกแยงซีเกียง – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองเก่าจงเตี้ยน
 • โรงแรม
 • GRACE HOTEL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองจงเตี้ยน – วัดชงจ้านหลิน – เมืองฉูฉง – เมืองเก่าชาวเผ่าหยี
 • โรงแรม
 • JIAN HUA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองฉูฉง – เมืองคุนหมิง – วัดหยวนทง – ร้านบัวหิมะ – สนามบินฉางซุย – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
 • โรงแรม