fbpx

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า เลสโก คุนหมิงตัวแม่ EP.2 (TG) 6วัน 5คืน (ZKMG02) – CH282002

รหัสทัวร์ : CH282002
เดินทาง : Apr - Jun
ระยะเวลา : 6D5N

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน การบินไทย ที่พัก 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น

฿ 19,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : คุนหมิง  เมืองเสี่ยงยิน เมืองต้าหลี่  เมืองเก่าต้าหลี่  เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม)  โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง  ช่องเขาเสือกระโจน  วัดลามะชงจ้านหลิน (วัดโปตาลาน้อย)  เมืองเก่าจงเตี้ยน หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (ราคาทัวร์นี้รวมกระเช้า)  เมืองลี่เจียง  สระมังกรดำ  เมืองเก่าลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไป-กลับ)  โชว์จางอี้โหม่ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วชมโชว์)  อุทยานน้ำหยก  เมืองเสี่ยงยิน เมืองคุนหมิง เมืองโบราณกวนตู้ วัดหยวนทง (ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท)
กิน : สุกี้ปลาแซลมอน สุกี้เห็ดไก่ดำ อาหารกวางตุ้ง
พิเศษ : ที่พักระดับ 4 ดาว

CH282002 ทัวร์จีน สนามบินฉางซุย คุนหมิง  เมืองเสี่ยงยิน เมืองต้าหลี่  เมืองเก่าต้าหลี่  เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม)  โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง  ช่องเขาเสือกระโจน  วัดลามะชงจ้านหลิน (วัดโปตาลาน้อย)  เมืองเก่าจงเตี้ยน หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (ราคาทัวร์นี้รวมกระเช้า)  เมืองลี่เจียง  สระมังกรดำ  เมืองเก่าลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไป-กลับ)  โชว์จางอี้โหม่ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วชมโชว์)  อุทยานน้ำหยก  เมืองเสี่ยงยิน เมืองคุนหมิง  ร้านบัวหิมะ  เมืองโบราณกวนตู้ ร้านชา  วัดหยวนทง  ร้านผ้าไหม พิเศษ!! เมนู สุกี้ปลาแซลมอน / สุกี้เห็ดไก่ดำ / อาหารกวางตุ้ง + ที่พักระดับ 4 ดาว + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50% **ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม03-08 / 07-12 / 10-15 / 14-19 / 17-2221,999
มีนาคม
03-08 / 07-12 / 10-15 / 14-19 / 17-2221,999
เมษายน04-09 / 28-03 พ.ค.22,999
07-12 / 13-1825,999
09-14 / 12-1726,999
10-15 / 11-1627,999
21-26 / 25-3021,999
เมษายน
04-09 / 28-03 พ.ค.22,999
07-12 / 13-1825,999
09-14 / 12-1726,999
10-15 / 11-1627,999
21-26 / 25-3021,999
พฤษภาคม01-06 / 02-07 / 05-1022,999
09-14 / 12-17 / 16-21 / 19-24 / 23-28 / 26-31 / 30-04 มิ.ย.19,999
พฤษภาคม
01-06 / 02-07 / 05-1022,999
09-14 / 12-17 / 16-21 / 19-24 / 23-28 / 26-31 / 30-04 มิ.ย.19,999
มิถุนายน02-07 / 13-18 / 20-25 / 27-02 ก.ค.19,999
มิถุนายน
02-07 / 13-18 / 20-25 / 27-02 ก.ค.19,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฉางซุย คุนหมิง - เมืองเสี่ยงยิน Fei Long Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 เมืองต้าหลี่ - เมืองเก่าต้าหลี่ - เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม) - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องเขาเสือกระโจน - วัดลามะชงจ้านหลิน (วัดโปตาลาน้อย) - เมืองเก่าจงเตี้ยน Tian Rui Yang Guang Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (ราคาทัวร์นี้รวมกระเช้า) - เมืองลี่เจียง - สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง Xiang He Yi Hao Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 ภูเขาหิมะมังกรหยก (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไป-กลับ) - โชว์จางอี้โหม่ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วชมโชว์) - อุทยานน้ำหยก - เมืองเสี่ยงยิน Fei Long Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5 เมืองคุนหมิง - ร้านบัวหิมะ - เมืองโบราณกวนตู้ Mei Yin Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6 ร้านชา - วัดหยวนทง - ร้านผ้าไหม - คุนหมิง - สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฉางซุย คุนหมิง - เมืองเสี่ยงยิน
 • โรงแรม
 • Fei Long Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองต้าหลี่ - เมืองเก่าต้าหลี่ - เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม) - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องเขาเสือกระโจน - วัดลามะชงจ้านหลิน (วัดโปตาลาน้อย) - เมืองเก่าจงเตี้ยน
 • โรงแรม
 • Tian Rui Yang Guang Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (ราคาทัวร์นี้รวมกระเช้า) - เมืองลี่เจียง - สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง
 • โรงแรม
 • Xiang He Yi Hao Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาหิมะมังกรหยก (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไป-กลับ) - โชว์จางอี้โหม่ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วชมโชว์) - อุทยานน้ำหยก - เมืองเสี่ยงยิน
 • โรงแรม
 • Fei Long Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองคุนหมิง - ร้านบัวหิมะ - เมืองโบราณกวนตู้
 • โรงแรม
 • Mei Yin Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ร้านชา - วัดหยวนทง - ร้านผ้าไหม - คุนหมิง - สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม