fbpx

ทัวร์จีน คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจื่อ เลสโก ยอดเขาหิมะ (8L) 4วัน 3คืน (ZKMG10) – CH282004

รหัสทัวร์ : CH282004
เดินทาง : Mar - Mar
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์จีน คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจื่อ พัก 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น

฿ 8,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองคุนหมิง สวนน้ำตกคุนหมิง  วัดหยวนทง  ไร่สตรอเบอรี่  เมืองตงชวน  แผ่นดินสีทอง  ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (รวมค่ารถแบตเตอรี่+กระเช้า)  เมืองคุนหมิง  ประตูม้าทองและประตูไก่หยก มืองโบราณกวนตู้  ภูเขาซีซาน (Option Tour) (ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท)
ช้อป : ช้อปปิ้งหนานผิงเจีย
กิน : ขนมจีนข้ามสะพาน / สุกี้เห็ดสมุนไพร
พิเศษ : คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจื่อ พัก 4 ดาว

CH282004 ทัวร์จีน สนามบินฉางซุย  เมืองคุนหมิง สวนน้ำตกคุนหมิง  วัดหยวนทง  ไร่สตรอเบอรี่  เมืองตงชวน  แผ่นดินสีทอง  ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (รวมค่ารถแบตเตอรี่+กระเช้า)  เมืองคุนหมิง  ประตูม้าทองและประตูไก่หยก  ช้อปปิ้งหนานผิงเจีย  ร้านบัวหิมะ เมืองโบราณกวนตู้  ภูเขาซีซาน (Option Tour)  สนามบินฉางซุย พิเศษ!! เมนู ขนมจีนข้ามสะพาน / สุกี้เห็ดสมุนไพร + ที่พักระดับ 4 ดาว **ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม04-078,999
06-099,999
มีนาคม
04-078,999
06-099,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางซุย – เมืองคุนหมิง WAN JIN AN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 สวนน้ำตกคุนหมิง – วัดหยวนทง – ไร่สตรอเบอรี่ – เมืองตงชวน – แผ่นดินสีทอง – ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน WAN JIN AN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (รวมค่ารถแบตเตอรี่+กระเช้า) – เมืองคุนหมิง – ประตูม้าทองและประตูไก่หยก – ช้อปปิ้งหนานผิงเจีย – ร้านบัวหิมะ YI SHANG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 เมืองโบราณกวนตู้ – ภูเขาซีซาน (Option Tour) – สนามบินฉางซุย – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางซุย – เมืองคุนหมิง
 • โรงแรม
 • WAN JIN AN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนน้ำตกคุนหมิง – วัดหยวนทง – ไร่สตรอเบอรี่ – เมืองตงชวน – แผ่นดินสีทอง – ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน
 • โรงแรม
 • WAN JIN AN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (รวมค่ารถแบตเตอรี่+กระเช้า) – เมืองคุนหมิง – ประตูม้าทองและประตูไก่หยก – ช้อปปิ้งหนานผิงเจีย – ร้านบัวหิมะ
 • โรงแรม
 • YI SHANG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองโบราณกวนตู้ – ภูเขาซีซาน (Option Tour) – สนามบินฉางซุย – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
 • โรงแรม