fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต ทาคายาม่า โอซาก้า เลสโก ไอซ์ซิ่งสกี (XW) 5วัน 3คืน (ZKIX15) – J282021

รหัสทัวร์ : J282021
เดินทาง : Jan-Feb 20
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต ทาคายาม่า โอซาก้า เล่นสกี
ราคาเริ่มต้น

฿ 23,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เกียวโต  วัดไดโกจิ  เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น  ศาลเจ้าเฮอัน  วัดคินคะคุจิ (ปราสาททอง) ทาคายาม่า  หมู่บ้านชิราคาวะโกะ สะพานนาคะบาชิ  ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ลานสกี  โอซาก้า  ปราสาทโอซาก้า
ช้อป : อิออน มอลล์ มิตซุย เอ้าท์เล็ท ดิวตี้ฟรี  ชินไซบาชิ 
กิน : บุฟเฟ่ต์ชาบูหมูต้นตำรับ / Tobanyaki Set / บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ
พิเศษ : เล่นสกี

J282021 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า  เกียวโต  วัดไดโกจิ  เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น  ศาลเจ้าเฮอัน  วัดคินคะคุจิ (ปราสาททอง)  อิออน มอลล์ ทาคายาม่า  หมู่บ้านชิราคาวะโกะ สะพานนาคะบาชิ  ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  มิตซุย เอ้าท์เล็ท ลานสกี  โอซาก้า  ปราสาทโอซาก้า  ดิวตี้ฟรี  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ สนามบินคันไซ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูหมูต้นตำรับ / Tobanyaki Set / บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม25-29 / 29-2 ก.พ. / 30-3 ก.พ. 25,99923,999
มกราคม
25-29 / 29-2 ก.พ. / 30-3 ก.พ. 25,99923,999
กุมภาพันธ์19-23 / 22-26 / 25-2925,999
กุมภาพันธ์
19-23 / 22-26 / 25-2925,999

** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2 โอซาก้า – เกียวโต - วัดไดโกจิ – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ศาลเจ้าเฮอัน - วัดคินคะคุจิ (ปราสาททอง) - อิออน มอลล์ HOTEL KOYO หรือระดับเดียวกัน
3 ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ –สะพานนาคะบาชิ - ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - มิตซุย เอ้าท์เล็ท HOTEL KOYO หรือระดับเดียวกัน
4 ลานสกี - โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ โรงแรม BELLEVUE GARDEN หรือระดับเดียวกัน
5 สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โอซาก้า – เกียวโต - วัดไดโกจิ – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ศาลเจ้าเฮอัน - วัดคินคะคุจิ (ปราสาททอง) - อิออน มอลล์
 • โรงแรม
 • HOTEL KOYO หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ –สะพานนาคะบาชิ - ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - มิตซุย เอ้าท์เล็ท
 • โรงแรม
 • HOTEL KOYO หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ลานสกี - โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 • โรงแรม
 • โรงแรม BELLEVUE GARDEN หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง
 • โรงแรม