fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น KYOTO TOKYO SENBONZAKURA (TG) 7วัน 4คืน SHTGKIX4 – J1524157

รหัสทัวร์ : J1524157
เดินทาง : Apr 2024
ระยะเวลา : 7D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น KYOTO TOKYO SENBONZAKURA (TG) 7วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 66,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองเกียวโต  ปราสาททองคิงคะคุจิ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  เมืองนาโกย่า  นาบานะ โนะ ซาโตะ  หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ  เมืองทาคายาม่า  ซันมาชิ ซูจิ  เมืองมัตสึโมโตะ  ปราสาทมัตสึโมโตะ  โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์  โอชิโนะ ฮัคไก  เมืองคาวาโกเอะ  ตรอกคาชิยะโยโคะโจ  ย่านคุระซึคุริ  เมืองโตเกียว  ช้อปปิ้งชินจูกุ  สวนอุเอโนะ (ชมซากุระ)  วัดอาซากุสะ  ชิบูย่า สแครมเบิ้ล สแควร์  โอไดบะ  ห้างไดเวอร์ซิตี้
กิน : เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ / บุฟเฟ่ต์ชาบูพรีเมี่ยม
พิเศษ : พักออนเซ็น 2 คืน

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  สนามบินคันไซ  เมืองเกียวโต  ปราสาททองคิงคะคุจิ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  เมืองนาโกย่า  นาบานะ โนะ ซาโตะ  หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ  เมืองทาคายาม่า  ซันมาชิ ซูจิ  เมืองมัตสึโมโตะ  ปราสาทมัตสึโมโตะ  โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์  โอชิโนะ ฮัคไก  เมืองคาวาโกเอะ  ตรอกคาชิยะโยโคะโจ  ย่านคุระซึคุริ  เมืองโตเกียว  ช้อปปิ้งชินจูกุ  สวนอุเอโนะ (ชมซากุระ)  วัดอาซากุสะ  ชิบูย่า สแครมเบิ้ล สแควร์  โอไดบะ  ห้างไดเวอร์ซิตี้  สนามบินฮาเนดะ  สนามบินฮาเนดะ  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน3-9 (วันจักรี)66,999
10-16 (วันสงกรานต์)76,999
เมษายน
3-9 (วันจักรี)66,999
10-16 (วันสงกรานต์)76,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
2 สนามบินคันไซ – เมืองเกียวโต – ปราสาททองคิงคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – เมืองนาโกย่า – นาบานะ โนะ ซาโตะ HOTEL KEIHAN NAGOYA หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ซันมาชิ ซูจิ HIDA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
4 เมืองมัตสึโมโตะ – ปราสาทมัตสึโมโตะ – โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์ FUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
5 โอชิโนะ ฮัคไก – เมืองคาวาโกเอะ – ตรอกคาชิยะโยโคะโจ – ย่านคุระซึคุริ – เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
6 สวนอุเอโนะ (ชมซากุระ) – วัดอาซากุสะ – ชิบูย่า สแครมเบิ้ล สแควร์ – โอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – สนามบินฮาเนดะ
7 สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ – เมืองเกียวโต – ปราสาททองคิงคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – เมืองนาโกย่า – นาบานะ โนะ ซาโตะ
 • โรงแรม
 • HOTEL KEIHAN NAGOYA หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ซันมาชิ ซูจิ
 • โรงแรม
 • HIDA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองมัตสึโมโตะ – ปราสาทมัตสึโมโตะ – โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์
 • โรงแรม
 • FUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โอชิโนะ ฮัคไก – เมืองคาวาโกเอะ – ตรอกคาชิยะโยโคะโจ – ย่านคุระซึคุริ – เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • โรงแรม
 • SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนอุเอโนะ (ชมซากุระ) – วัดอาซากุสะ – ชิบูย่า สแครมเบิ้ล สแควร์ – โอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – สนามบินฮาเนดะ
 • โรงแรม
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ
 • โรงแรม