fbpx

ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ หลวงพระบาง พักดี 4 ดาว (DD) 3วัน 2คืน BT-LAO63-DD – L0922243

รหัสทัวร์ : L0922243
เดินทาง : Nov 2022 - Mar 2023
ระยะเวลา : 3D2N

ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ หลวงพระบาง พักดี 4 ดาว (DD) 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 12,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เวียงจันทร์  วัดสีเมือง  หอพระแก้ว  ประตูชัย  พระธาตุหลวง  สถานีรถไฟความเร็วสูง  หลวงพระบาง  ตลาดมืด  ใส่บาตรข้าวเหนียว  ชมพระอาทิตย์ขึ้นพระธาตุภูสี  พระราชวังเก่า  วัดวิชุน  วัดเชียงทอง  น้ำตกตาดกวางสี  นั่งรถไฟความเร็วสูง  วังเวียง  ล่องเรือดูแม่น้ำซอง (กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว)  บลูลากูน
พิเศษ : พักดี 4 ดาว / นั่งรถไฟความเร็วสูง 2 ครั้ง / ชมกุ้ยหลินเมืองลาว

กรุงเทพฯ  อุดรธานี  หนองคาย  เวียงจันทร์  วัดสีเมือง  หอพระแก้ว  ประตูชัย  พระธาตุหลวง  สถานีรถไฟความเร็วสูง  หลวงพระบาง  ตลาดมืด  ใส่บาตรข้าวเหนียว  ชมพระอาทิตย์ขึ้นพระธาตุภูสี  พระราชวังเก่า  วัดวิชุน  วัดเชียงทอง  น้ำตกตาดกวางสี  นั่งรถไฟความเร็วสูง  วังเวียง  ล่องเรือดูแม่น้ำซอง (กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว)  บลูลากูน  ด่านเวียงจันทน์  สนามบินอุดรธานี  กรุงเทพฯ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์24-2613,999
17-1914,999
กุมภาพันธ์
24-2613,999
17-1914,999
มีนาคม10-12 / 17-1913,999
3-514,999
4-6 (วันมาฆบูชา)15,999
มีนาคม
10-12 / 17-1913,999
3-514,999
4-6 (วันมาฆบูชา)15,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ • อุดรธานี • หนองคาย • เวียงจันทร์ • วัดสีเมือง • หอพระแก้ว • ประตูชัย • พระธาตุหลวง • สถานีรถไฟความเร็วสูง • หลวงพระบาง • ตลาดมืด โรงแรมเมืองหลวง (4*) หรือเทียบเท่า
2 ใส่บาตรข้าวเหนียว • ชมพระอาทิตย์ขึ้นพระธาตุภูสี • พระราชวังเก่า • วัดวิชุน • วัดเชียงทอง • น้ำตกตาดกวางสี • นั่งรถไฟความเร็วสูง • วังเวียง Inthira Vangvieng (4*) หรือเทียบเท่า
3 ล่องเรือดูแม่น้ำซอง (กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว) • บลูลากูน • ด่านเวียงจันทน์ • สนามบินอุดรธานี • กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ • อุดรธานี • หนองคาย • เวียงจันทร์ • วัดสีเมือง • หอพระแก้ว • ประตูชัย • พระธาตุหลวง • สถานีรถไฟความเร็วสูง • หลวงพระบาง • ตลาดมืด
 • โรงแรม
 • โรงแรมเมืองหลวง (4*) หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ใส่บาตรข้าวเหนียว • ชมพระอาทิตย์ขึ้นพระธาตุภูสี • พระราชวังเก่า • วัดวิชุน • วัดเชียงทอง • น้ำตกตาดกวางสี • นั่งรถไฟความเร็วสูง • วังเวียง
 • โรงแรม
 • Inthira Vangvieng (4*) หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ล่องเรือดูแม่น้ำซอง (กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว) • บลูลากูน • ด่านเวียงจันทน์ • สนามบินอุดรธานี • กรุงเทพฯ
 • โรงแรม