fbpx

ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ วังเวียง กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว (FD) 4วัน 3คืน BT-LAO61-FD – L0922352

รหัสทัวร์ : L0922352
เดินทาง : Jan-Jun 2023
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ วังเวียง กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว (FD) 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 15,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : หลวงพระบาง  พระธาตุภูษี  ตลาดมืด  ตักบาตรข้าวเหนียว  หมู่บ้านช่างฆ้อง  หมู่บ้านช่างไห  ถ้ำติ่ง  สวนพูนสุขคาเฟ่  น้ำตกตาดกวางสี  พระราชวัง  วัดเชียงทอง  วัดวิชุน  นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีนไปวังเวียง  บลูลากูน  ล่องเรือชมแม่น้ำซอง  เวียงจันทน์  พระธาตุหลวง  ประตูชัย
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว

กรุงเทพฯ  หลวงพระบาง  พระธาตุภูษี  ตลาดมืด  ตักบาตรข้าวเหนียว  หมู่บ้านช่างฆ้อง  หมู่บ้านช่างไห  ถ้ำติ่ง  สวนพูนสุขคาเฟ่  น้ำตกตาดกวางสี  พระราชวัง  วัดเชียงทอง  วัดวิชุน  นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีนไปวังเวียง  บลูลากูน  ล่องเรือชมแม่น้ำซอง  เวียงจันทน์  พระธาตุหลวง  ประตูชัย  สนามบินนานาชาติวัตไต  กรุงเทพฯ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม23-2617,999
4-7 / 9-1218,999
มีนาคม
23-2617,999
4-7 / 9-1218,999
เมษายน6-9 (วันจักรี) / 27-30 / 28-1 พ.ค. (วันแรงงาน)18,999
14-17 / 15-18 (วันสงกรานต์)19,999
12-15 / 13-16 (วันสงกรานต์)20,999
เมษายน
6-9 (วันจักรี) / 27-30 / 28-1 พ.ค. (วันแรงงาน)18,999
14-17 / 15-18 (วันสงกรานต์)19,999
12-15 / 13-16 (วันสงกรานต์)20,999
พฤษภาคม4-7 / 11-1417,999
พฤษภาคม
4-7 / 11-1417,999
มิถุนายน22-2515,999
1-4 (วันเฉลิมราชินี ร.10)16,999
มิถุนายน
22-2515,999
1-4 (วันเฉลิมราชินี ร.10)16,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ • หลวงพระบาง • พระธาตุภูษี • ตลาดมืด Angthong Hotel/ Flora Hotel ณ หลวงพระบาง หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2 ตักบาตรข้าวเหนียว • หมู่บ้านช่างฆ้อง • หมู่บ้านช่างไห • ถ้ำติ่ง • สวนพูนสุขคาเฟ่ • น้ำตกตาดกวางสี Angthong Hotel/ Flora Hotel ณ หลวงพระบาง หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 หลวงพระบาง • พระราชวัง • วัดเชียงทอง • วัดวิชุน • นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีนไปวังเวียง • บลูลากูน • ล่องเรือชมแม่น้ำซอง Inthira Vangvieng (4*) หรือเทียบเท่า
4 วังเวียง • เวียงจันทน์ • พระธาตุหลวง • ประตูชัย • สนามบินนานาชาติวัตไต • กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ • หลวงพระบาง • พระธาตุภูษี • ตลาดมืด
 • โรงแรม
 • Angthong Hotel/ Flora Hotel ณ หลวงพระบาง หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ตักบาตรข้าวเหนียว • หมู่บ้านช่างฆ้อง • หมู่บ้านช่างไห • ถ้ำติ่ง • สวนพูนสุขคาเฟ่ • น้ำตกตาดกวางสี
 • โรงแรม
 • Angthong Hotel/ Flora Hotel ณ หลวงพระบาง หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หลวงพระบาง • พระราชวัง • วัดเชียงทอง • วัดวิชุน • นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีนไปวังเวียง • บลูลากูน • ล่องเรือชมแม่น้ำซอง
 • โรงแรม
 • Inthira Vangvieng (4*) หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วังเวียง • เวียงจันทน์ • พระธาตุหลวง • ประตูชัย • สนามบินนานาชาติวัตไต • กรุงเทพฯ
 • โรงแรม