fbpx

ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ วังเวียง สัมผัสธรรมชาติเมืองลาว (FD) 4วัน 3คืน BT-LAO62-FD – L0923227

รหัสทัวร์ : L0923227
เดินทาง : Apr-Oct 2023
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ วังเวียง สัมผัสธรรมชาติเมืองลาว (FD) 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 15,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : หลวงพระบาง  วัดวิชุน  พระธาตุภูษี  ตลาดมืด  พระราชวังเก่า  วัดเชียงทอง  หมู่บ้านช่างฆ้อง  หมู่บ้านช่างไห  ถ้ำติ่ง  น้ำตกตาดกวางสี  น้ำตกแก้วมงคล  ใส่บาตรข้าวเหนียว  วัดแสน  บ้านผานม  นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีนไปวังเวียง  ถ้ำนางฟ้า  บลูลากูน  ล่องเรือชมแม่น้ำซอง  เวียงจันทน์  พระธาตุหลวง  ประตูชัย  ศูนย์หัตถกรรม 
กิน : พิเศษ!! หมูกะทะริมแม่น้ำซอง / ปลาจุ่ม+แหนมเนือง
พิเศษ : พัก 4 ดาว

กรุงเทพฯ  หลวงพระบาง  วัดวิชุน  พระธาตุภูษี  ตลาดมืด  พระราชวังเก่า  วัดเชียงทอง  หมู่บ้านช่างฆ้อง  หมู่บ้านช่างไห  ถ้ำติ่ง  น้ำตกตาดกวางสี  น้ำตกแก้วมงคล  ใส่บาตรข้าวเหนียว  วัดแสน  บ้านผานม  นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีนไปวังเวียง  ถ้ำนางฟ้า  บลูลากูน  ล่องเรือชมแม่น้ำซอง  เวียงจันทน์  พระธาตุหลวง  ประตูชัย  ศูนย์หัตถกรรม  สนามบินนานาชาติเวียงจันทร์  กรุงเทพฯ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน1-4 / 28-1 พ.ค.16,999
27-3017,999
6-9 (วันจักรี) / 15-18 (วันสงกรานต์)18,999
12-15 / 13-16 / 14-17 (วันสงกรานต์)19,999
เมษายน
1-4 / 28-1 พ.ค.16,999
27-3017,999
6-9 (วันจักรี) / 15-18 (วันสงกรานต์)18,999
12-15 / 13-16 / 14-17 (วันสงกรานต์)19,999
พฤษภาคม20-2315,999
4-7 / 11-14 / 27-3016,999
พฤษภาคม
20-2315,999
4-7 / 11-14 / 27-3016,999
มิถุนายน17-20 / 22-25 / 24-2716,999
1-4 / 3-6 (วันเฉลิมราชินี ร.10)17,999
มิถุนายน
17-20 / 22-25 / 24-2716,999
1-4 / 3-6 (วันเฉลิมราชินี ร.10)17,999
กรกฎาคม1-415,999
8-11 / 13-1716,999
15-18 / 22-26 / 27-30 / 29-1 ส.ค.17,999
28-31 (วันเฉลิม ร.10)18,999
กรกฎาคม
1-415,999
8-11 / 13-1716,999
15-18 / 22-26 / 27-30 / 29-1 ส.ค.17,999
28-31 (วันเฉลิม ร.10)18,999
สิงหาคม19-22 / 24-2715,999
5-8 / 26-2916,999
10-13 / 12-15 (วันแม่)17,999
11-14 (วันแม่)18,999
สิงหาคม
19-22 / 24-2715,999
5-8 / 26-2916,999
10-13 / 12-15 (วันแม่)17,999
11-14 (วันแม่)18,999
กันยายน2-5 / 7-10 / 9-12 / 30-3 ต.ค.15,999
16-19 / 21-24 / 23-2616,999
กันยายน
2-5 / 7-10 / 9-12 / 30-3 ต.ค.15,999
16-19 / 21-24 / 23-2616,999
ตุลาคม5-8 / 28-3116,999
7-10 / 14-17 / 19-22 / 12-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-24 (วันปิยมหาราช)17,999
ตุลาคม
5-8 / 28-3116,999
7-10 / 14-17 / 19-22 / 12-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-24 (วันปิยมหาราช)17,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ • หลวงพระบาง • วัดวิชุน • พระธาตุภูษี • ตลาดมืด Angthong Hotel หลวงพระบาง หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2 พระราชวังเก่า • วัดเชียงทอง • หมู่บ้านช่างฆ้อง • หมู่บ้านช่างไห • ถ้ำติ่ง • น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกแก้วมงคล Angthong Hotel หลวงพระบาง หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 ใส่บาตรข้าวเหนียว • วัดแสน • บ้านผานม • นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีนไปวังเวียง • ถ้ำนางฟ้า • บลูลากูน • ล่องเรือชมแม่น้ำซอง Inthira Vangvieng หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 วังเวียง • เวียงจันทน์ • พระธาตุหลวง • ประตูชัย • ศูนย์หัตถกรรม • สนามบินนานาชาติเวียงจันทร์ • กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ • หลวงพระบาง • วัดวิชุน • พระธาตุภูษี • ตลาดมืด
 • โรงแรม
 • Angthong Hotel หลวงพระบาง หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พระราชวังเก่า • วัดเชียงทอง • หมู่บ้านช่างฆ้อง • หมู่บ้านช่างไห • ถ้ำติ่ง • น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกแก้วมงคล
 • โรงแรม
 • Angthong Hotel หลวงพระบาง หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ใส่บาตรข้าวเหนียว • วัดแสน • บ้านผานม • นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีนไปวังเวียง • ถ้ำนางฟ้า • บลูลากูน • ล่องเรือชมแม่น้ำซอง
 • โรงแรม
 • Inthira Vangvieng หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วังเวียง • เวียงจันทน์ • พระธาตุหลวง • ประตูชัย • ศูนย์หัตถกรรม • สนามบินนานาชาติเวียงจันทร์ • กรุงเทพฯ
 • โรงแรม