fbpx

ทัวร์ลาว สะบายดี สงกรานต์ พัก 5 ดาว (WE) 4วัน 3คืน SHWEUTHLAO1 – L1523088

รหัสทัวร์ : L1523088
เดินทาง : Apr 2023
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์ลาว สะบายดี สงกรานต์ พัก 5 ดาว (WE) 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 24,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : นครหลวงเวียงจันทน์  วัดศรีเมเมือง  ประตูชัย  นั่งรถไฟความเร็วสูง  หลวงพระบาง  ตลาดมืดหลวงพระบาง  ตักบาตรข้าวเหนียว  ตลาดเช้า  วัดเชียงทอง  หมู่บ้านช่างไห  ถ้ำติ่ง  น้ำตกตาดกวางสี  เขาพระธาตุพูสี  หลวงพระบางฯ  วัดวิชุนราช  หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง  นั่งรถไฟความเร็วสูง  เมืองวังเวียง  ถ้ำนางฟ้า  บลูลากูน  ล่องเรือแม่น้ำซอง  หอพระแก้ว  ตลาดเช้า  ช้อปปิ้งมอลล์  ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี
กิน : ร้านเฝอแซ่บ / ทานอาหารบนเรือ
พิเศษ : พัก 5 ดาวทุกคืน

กรุงเทพฯ  อุดรธานี  สะพานมิตรภาพไทย-ลาว  นครหลวงเวียงจันทน์  วัดศรีเมเมือง  ประตูชัย  นั่งรถไฟความเร็วสูง  หลวงพระบาง  ตลาดมืดหลวงพระบาง  ตักบาตรข้าวเหนียว  ตลาดเช้า  วัดเชียงทอง  หมู่บ้านช่างไห  ถ้ำติ่ง  น้ำตกตาดกวางสี  เขาพระธาตุพูสี  หลวงพระบางฯ  วัดวิชุนราช  หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง  นั่งรถไฟความเร็วสูง  เมืองวังเวียง  ถ้ำนางฟ้า  บลูลากูน  ล่องเรือแม่น้ำซอง  หอพระแก้ว  ตลาดเช้า  ช้อปปิ้งมอลล์  ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี  สะพานมิตรภาพไทย-ลาว  อุดรธานี  กรุงเทพฯ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน13-16 (วันสงกรานต์)24,999
เมษายน
13-16 (วันสงกรานต์)24,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – อุดรธานี – สะพานมิตรภาพไทย-ลาว – นครหลวงเวียงจันทน์ – วัดศรีเมเมือง – ประตูชัย – นั่งรถไฟความเร็วสูง – หลวงพระบาง – ตลาดมืดหลวงพระบาง PULLMAN LUANG PRABANG หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว
2 ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – วัดเชียงทอง – หมู่บ้านช่างไห – ถ้ำติ่ง – น้ำตกตาดกวางสี – เขาพระธาตุพูสี PULLMAN LUANG PRABANG หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว
3 หลวงพระบางฯ – วัดวิชุนราช – หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง – นั่งรถไฟความเร็วสูง – เมืองวังเวียง – ถ้ำนางฟ้า – บลูลากูน – ล่องเรือแม่น้ำซอง AMARI VANG VIENG หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว
4 วังเวียง – นครหลวงเวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง – ชมพิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว – ตลาดเช้า – ช้อปปิ้งมอลล์ – ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี – สะพานมิตรภาพไทย-ลาว – อุดรธานี – กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ – อุดรธานี – สะพานมิตรภาพไทย-ลาว – นครหลวงเวียงจันทน์ – วัดศรีเมเมือง – ประตูชัย – นั่งรถไฟความเร็วสูง – หลวงพระบาง – ตลาดมืดหลวงพระบาง
 • โรงแรม
 • PULLMAN LUANG PRABANG หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – วัดเชียงทอง – หมู่บ้านช่างไห – ถ้ำติ่ง – น้ำตกตาดกวางสี – เขาพระธาตุพูสี
 • โรงแรม
 • PULLMAN LUANG PRABANG หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หลวงพระบางฯ – วัดวิชุนราช – หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง – นั่งรถไฟความเร็วสูง – เมืองวังเวียง – ถ้ำนางฟ้า – บลูลากูน – ล่องเรือแม่น้ำซอง
 • โรงแรม
 • AMARI VANG VIENG หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วังเวียง – นครหลวงเวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง – ชมพิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว – ตลาดเช้า – ช้อปปิ้งมอลล์ – ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี – สะพานมิตรภาพไทย-ลาว – อุดรธานี – กรุงเทพฯ
 • โรงแรม