fbpx

ทัวร์อียิปต์ ไคโร กีซ่า อเล็กซานเดรีย (เลสโก มหาพีระมิด) (EY) 6วัน 3คืน (ZCAI01) – EG281901

รหัสทัวร์ : EG281901
เดินทาง :
ระยะเวลา : 6D3N

ทัวร์อียิปต์ ไคโร กีซ่า มหาพีระมิด ราคาถูก
ราคาเริ่มต้น

฿ 30,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : มหาพีระมิด มหาสฟิงซ์ หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย เสาปอมเปย์ ป้อมปราการซิทาเดล ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย ไคโร พิพิธภัณฑ์รามเสสที่สองแห่งเมืองเมมฟิส เมืองโบราณซัคคาร่า พีระมิดขั้นบันได พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี ** ไม่รวมค่าวีซ่า On Arrival 1,500 บาท **
ช้อป : ตลาดข่านเอลคาลีลี่
กิน : บุฟเฟ่ต์บนเรือ
พิเศษ : ชมการแสดงระบำหน้าท้อง (Belly Dance)

EG281901 ทัวร์อียิปต์ เมืองกีซา มหาพีระมิด มหาสฟิงซ์ เมืองอเล็กซานเดรีย หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย เสาปอมเปย์ ป้อมปราการซิทาเดล ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย ไคโร เมืองเมมฟิส พิพิธภัณฑ์รามเสสที่สองแห่งเมืองเมมฟิส เมืองโบราณซัคคาร่า พีระมิดขั้นบันได ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส โรงงานผลิตหัวน้ำหอม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี ตลาดข่านเอลคาลีลี่ ท่าอากาศยานนานาชาติไคโร ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี พิเศษ บุฟเฟ่ต์บนเรือ + พร้อมชมการแสดงระบำหน้าท้อง (Belly Dance) ** ไม่รวมค่าวีซ่า On Arrival 1,500 บาท **


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)
2 ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี – ท่าอากาศยานนานาชาติไคโร (อียิปต์) – เมืองกีซา – มหาพีระมิด – มหาสฟิงซ์ Oasis Hotel, Cairo หรือเทียบเท่า
3 ไคโร – เมืองอเล็กซานเดรีย – หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย – เสาปอมเปย์ – ป้อมปราการซิทาเดล – ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย – ไคโร Oasis Hotel, Cairo หรือเทียบเท่า
4 ไคโร – เมืองเมมฟิส – พิพิธภัณฑ์รามเสสที่สองแห่งเมืองเมมฟิส – เมืองโบราณซัคคาร่า – พีระมิดขั้นบันได – ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส – โรงงานผลิตหัวน้ำหอม Oasis Hotel, Cairo หรือเทียบเท่า
5 ไคโร – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ - สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี - ตลาดข่านเอลคาลีลี่ – ท่าอากาศยานนานาชาติไคโร - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี
6 ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี – ท่าอากาศยานนานาชาติไคโร (อียิปต์) – เมืองกีซา – มหาพีระมิด – มหาสฟิงซ์
 • โรงแรม
 • Oasis Hotel, Cairo หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ไคโร – เมืองอเล็กซานเดรีย – หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย – เสาปอมเปย์ – ป้อมปราการซิทาเดล – ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย – ไคโร
 • โรงแรม
 • Oasis Hotel, Cairo หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ไคโร – เมืองเมมฟิส – พิพิธภัณฑ์รามเสสที่สองแห่งเมืองเมมฟิส – เมืองโบราณซัคคาร่า – พีระมิดขั้นบันได – ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส – โรงงานผลิตหัวน้ำหอม
 • โรงแรม
 • Oasis Hotel, Cairo หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ไคโร – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ - สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี - ตลาดข่านเอลคาลีลี่ – ท่าอากาศยานนานาชาติไคโร - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี
 • โรงแรม
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 • โรงแรม