fbpx

ทัวร์จีน ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก เลสโก มังกรหยกสยบเมฆา (8L) 4วัน 3คืน (ZLJG02) – CH282017

รหัสทัวร์ : CH282017
เดินทาง : Apr - Sep
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์จีน ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก
ราคาเริ่มต้น

฿ 11,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองลี่เจียง เมืองจงเตี้ยน หรือแชงกรีล่า วัดชงจ้านหลิน วัดลามะหรือพระราขวังโปตาลาน้อย  ช่องแคบเสือกระโจน  เมืองลี่เจียง  เมืองเก่าลี่เจี่ยง  อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลับ)  ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง (รวมค่าชมโชว์)  อุทยานน้ำหยก  ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ และหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน สระมังกรดำ (ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,800 บาท)
พิเศษ : พัก 4 ดาว ทุกคืน

CH282017 ทัวร์จีน  สนามบินลีเจียง ซันยี่  เมืองลี่เจียง เมืองจงเตี้ยน หรือแชงกรีล่า วัดชงจ้านหลิน วัดลามะหรือพระราขวังโปตาลาน้อย  ช่องแคบเสือกระโจน  เมืองลี่เจียง  เมืองเก่าลี่เจี่ยง  ร้านบัวหิมะ อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลับ)  ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง (รวมค่าชมโชว์)  อุทยานน้ำหยก  ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ และหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน  ร้านหยก  สระมังกรดำ สนามบินลี่เจียง ซันยี่ พัก 4 ดาว ทุกคืน **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,800 บาท**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน05-08 / 19-22 / 26-2913,999
12-1516,999
เมษายน
05-08 / 19-22 / 26-2913,999
12-1516,999
พฤษภาคม03-06 / 31-03 มิ.ย.14,999
10-13 / 17-20 / 24-2713,999
พฤษภาคม
03-06 / 31-03 มิ.ย.14,999
10-13 / 17-20 / 24-2713,999
มิถุนายน07-10 / 14-17 / 21-2412,999
28-01 ก.ค.11,999
มิถุนายน
07-10 / 14-17 / 21-2412,999
28-01 ก.ค.11,999
กรกฎาคม05-08 / 26-2914,999
12-15 / 19-2212,999
กรกฎาคม
05-08 / 26-2914,999
12-15 / 19-2212,999
สิงหาคม02-05 / 16-19 / 23-26 / 30-02 ก.ย.12,999
09-1213,999
สิงหาคม
02-05 / 16-19 / 23-26 / 30-02 ก.ย.12,999
09-1213,999
กันยายน06-09 / 13-16 / 20-23 / 27-3012,999
กันยายน
06-09 / 13-16 / 20-23 / 27-3012,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินลีเจียง ซันยี่ – เมืองลี่เจียง – ประเทศจีน – เมืองจงเตี้ยน หรือแชงกรีล่า GRACE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
2 เมืองจงเตี้ยน หรือแชงกรีล่า – วัดชงจ้านหลิน วัดลามะหรือพระราขวังโปตาลาน้อย – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองลี่เจียง – เมืองเก่าลี่เจี่ยง – ร้านบัวหิมะ LY YUN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
3 เมืองลี่เจียง – อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลับ) – ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง (รวมค่าชมโชว์) – อุทยานน้ำหยก – ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ และหุบเขาพระจันทร์สัน้ำเงิน – ร้านหยก – สระมังกรดำ LY YUN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
4 เมืองลี่เจียง – สนามบินลี่เจียง ซันยี่ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินลีเจียง ซันยี่ – เมืองลี่เจียง – ประเทศจีน – เมืองจงเตี้ยน หรือแชงกรีล่า
 • โรงแรม
 • GRACE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองจงเตี้ยน หรือแชงกรีล่า – วัดชงจ้านหลิน วัดลามะหรือพระราขวังโปตาลาน้อย – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองลี่เจียง – เมืองเก่าลี่เจี่ยง – ร้านบัวหิมะ
 • โรงแรม
 • LY YUN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองลี่เจียง – อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลับ) – ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง (รวมค่าชมโชว์) – อุทยานน้ำหยก – ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ และหุบเขาพระจันทร์สัน้ำเงิน – ร้านหยก – สระมังกรดำ
 • โรงแรม
 • LY YUN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองลี่เจียง – สนามบินลี่เจียง ซันยี่ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
 • โรงแรม