fbpx

ทัวร์จีน ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก เลสโก มังกรหยกสะท้านฟ้า (8L) 5วัน 4คืน (ZLJG01) – CH282016

รหัสทัวร์ : CH282016
เดินทาง : Apr - Sep
ระยะเวลา : 5D4N

ทัวร์จีน ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก ไม่ลงร้านช้อป
ราคาเริ่มต้น

฿ 13,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองลี่เจียง  เมืองต้าหลี่ เมืองโบราณต้าหลี่  ผ่านชมเจดีย์สามองค์  เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า)  ช่องแคบเสือกระโจน  เมืองเก่าจงเตี้ยน วัดชงจ้านหลิน วัดลามะหรือพระราขวังโปตาลาน้อย  เมืองลี่เจียง  เมืองเก่าซู่เหอ  สระมังกรดำ อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลับ)  ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง (รวมค่าชมโชว์)  อุทยานน้ำหยก  ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ และหุบเขาพระจันทร์สัน้ำเงิน  เมืองเก่าลี่เจียง (ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,800 บาท)
พิเศษ : พัก 4 ดาวทุกคืน **ไม่ลงร้านช้อป**

CH282016 ทัวร์จีน สนามบินลีเจียง ซันยี่  เมืองลี่เจียง  เมืองต้าหลี่ เมืองโบราณต้าหลี่  ผ่านชมเจดีย์สามองค์  เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า)  ช่องแคบเสือกระโจน  เมืองเก่าจงเตี้ยน วัดชงจ้านหลิน วัดลามะหรือพระราขวังโปตาลาน้อย  เมืองลี่เจียง  เมืองเก่าซู่เหอ  สระมังกรดำ อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลับ)  ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง (รวมค่าชมโชว์)  อุทยานน้ำหยก  ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ และหุบเขาพระจันทร์สัน้ำเงิน  เมืองเก่าลี่เจียง สนามบินลี่เจียง ซันยี่ พัก 4 ดาวทุกคืน **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,800 บาท** **ไม่ลงร้านช้อป**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน01-05 / 22-2615,999
08-12 / 15-1917,999
29-03 พ.ค.16,999
เมษายน
01-05 / 22-2615,999
08-12 / 15-1917,999
29-03 พ.ค.16,999
พฤษภาคม06-1016,999
13-17 / 20-24 / 27-3115,999
พฤษภาคม
06-1016,999
13-17 / 20-24 / 27-3115,999
มิถุนายน03-0716,999
10-14 / 17-2115,999
24-2813,999
มิถุนายน
03-0716,999
10-14 / 17-2115,999
24-2813,999
กรกฎาคม01-05 / 08-12 / 15-19 / 22-26 / 29-02 ส.ค.15,999
กรกฎาคม
01-05 / 08-12 / 15-19 / 22-26 / 29-02 ส.ค.15,999
สิงหาคม05-09 / 19-23 / 26-3015,999
12-1616,999
สิงหาคม
05-09 / 19-23 / 26-3015,999
12-1616,999
กันยายน02-06 / 09-13 / 16-20 / 23-27 / 30-04 ต.ค.15,999
กันยายน
02-06 / 09-13 / 16-20 / 23-27 / 30-04 ต.ค.15,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินลีเจียง ซันยี่ – เมืองลี่เจียง – เมืองต้าหลี่ N HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
2 เมืองต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองเก่าจงเตี้ยน GRACE HOTEL HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
3 เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) – วัดชงจ้านหลิน วัดลามะหรือพระราขวังโปตาลาน้อย – เมืองลี่เจียง – เมืองเก่าซู่เหอ – สระมังกรดำ FENG HUANG HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
4 เมืองลี่เจียง – อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลับ) – ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง (รวมค่าชมโชว์) – อุทยานน้ำหยก – ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ และหุบเขาพระจันทร์สัน้ำเงิน – เมืองเก่าลี่เจียง FENG HUANG HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
5 เมืองลี่เจียง – สนามบินลี่เจียง ซันยี่ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินลีเจียง ซันยี่ – เมืองลี่เจียง – เมืองต้าหลี่
 • โรงแรม
 • N HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองเก่าจงเตี้ยน
 • โรงแรม
 • GRACE HOTEL HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) – วัดชงจ้านหลิน วัดลามะหรือพระราขวังโปตาลาน้อย – เมืองลี่เจียง – เมืองเก่าซู่เหอ – สระมังกรดำ
 • โรงแรม
 • FENG HUANG HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองลี่เจียง – อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลับ) – ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง (รวมค่าชมโชว์) – อุทยานน้ำหยก – ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ และหุบเขาพระจันทร์สัน้ำเงิน – เมืองเก่าลี่เจียง
 • โรงแรม
 • FENG HUANG HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองลี่เจียง – สนามบินลี่เจียง ซันยี่ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
 • โรงแรม