fbpx

ทัวร์เลย เชียงคาน ภูลมโล (จุดชมวิวซากุระ เมืองไทย) ภูเรือ 3วัน 2คืน ZLOE01 – TH282125

รหัสทัวร์ : TH282125
เดินทาง : Jan-Feb 2021
ระยะเวลา : 3D2N

ทัวร์เลย เชียงคาน ภูลมโล (จุดชมวิวซากุระ เมืองไทย) ภูเรือ 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 8,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เชียงคาน  พระใหญ่ภูคกงิ้ว  สกายวอล์ค เชียงคาน  ภูเรือ  อุทยานแห่งชาติภูเรือ ภูลมโล (จุดชมวิวซากุระ เมืองไทย)  พระธาตุศรีสองรัก วัดเนรมิตวิปัสสนา  ตักบาตรข้าวเหนียว  ทุ่งดาวเรือง ภูเรือ 

สนามบินเลย  เชียงคาน  พระใหญ่ภูคกงิ้ว  สกายวอล์ค เชียงคาน  ภูเรือ  อุทยานแห่งชาติภูเรือ ภูลมโล (จุดชมวิวซากุระ เมืองไทย)  พระธาตุศรีสองรัก วัดเนรมิตวิปัสสนา  ตักบาตรข้าวเหนียว  ทุ่งดาวเรือง ภูเรือ  สนามบินเลย


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม7-9 / 8-108,999
14-16 / 15-17 / 21-23 / 22-24 / 28-30 / 29-319,999
มกราคม
7-9 / 8-108,999
14-16 / 15-17 / 21-23 / 22-24 / 28-30 / 29-319,999
กุมภาพันธ์4-6 / 5-7 / 18-20 / 19-219,999
กุมภาพันธ์
4-6 / 5-7 / 18-20 / 19-219,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินเลย - เชียงคาน - พระใหญ่ภูคกงิ้ว - สกายวอล์ค เชียงคาน - ภูเรือ PHURUA KEEREE RESORT หรือระดับเทียบเท่าเดียวกัน
2 อุทยานแห่งชาติภูเรือ - ภูลมโล (จุดชมวิวซากุระ เมืองไทย) - พระธาตุศรีสองรัก - วัดเนรมิตวิปัสสนา PHURUA KEEREE RESORT หรือระดับเทียบเท่าเดียวกัน
3 ตักบาตรข้าวเหนียว - ทุ่งดาวเรือง ภูเรือ - สนามบินเลย
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินเลย - เชียงคาน - พระใหญ่ภูคกงิ้ว - สกายวอล์ค เชียงคาน - ภูเรือ
 • โรงแรม
 • PHURUA KEEREE RESORT หรือระดับเทียบเท่าเดียวกัน
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อุทยานแห่งชาติภูเรือ - ภูลมโล (จุดชมวิวซากุระ เมืองไทย) - พระธาตุศรีสองรัก - วัดเนรมิตวิปัสสนา
 • โรงแรม
 • PHURUA KEEREE RESORT หรือระดับเทียบเท่าเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ตักบาตรข้าวเหนียว - ทุ่งดาวเรือง ภูเรือ - สนามบินเลย
 • โรงแรม