fbpx

ทัวร์จังหวัดเลย สโลว์ไลฟ์ ณ เชียงคาน เขาค้อ 3วัน 2คืน THV01 – TH542072

รหัสทัวร์ : TH542072
เดินทาง : Nov-Dec 2020
ระยะเวลา : 3D2N

ทัวร์จังหวัดเลย สโลว์ไลฟ์ ณ เชียงคาน เขาค้อ 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 5,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : จังหวัดเลย วัดศรีคุณเมือง  พระธาตุศรีสองรัก  ถนนคนเดินเชียงคาน  ตักบาตรข้าวเหนียว  พระใหญ่ภูคกงิ้ว  สกายวอล์กภูคกงิ้ว  วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว  ทุ่งกังหันลมเขาค้อ  ทุ่งดอกเวอร์บีน่า  จุดชมวิวคิงคอง  PINO LATTE RESORT & CAFE  พุทธอุทยานเพชบุระ  ไร่กำนันจุล
ช้อป : ถนนคนเดินเชียงคาน    

ทัวร์เที่ยวจังหวัดเลย จุดนัดหมายปั๊มน้ำมันปตท.วิภาวดี  จังหวัดเลย วัดศรีคุณเมือง  พระธาตุศรีสองรัก  ถนนคนเดินเชียงคาน  ตักบาตรข้าวเหนียว  พระใหญ่ภูคกงิ้ว  สกายวอล์กภูคกงิ้ว  วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว  ทุ่งกังหันลมเขาค้อ  ทุ่งดอกเวอร์บีน่า  จุดชมวิวคิงคอง  PINO LATTE RESORT & CAFE  พุทธอุทยานเพชบุระ  ไร่กำนันจุล


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน27-29 (เต็ม รับเป็น waiting list)5,999
พฤศจิกายน
27-29 (เต็ม รับเป็น waiting list)5,999
ธันวาคม5-7 (วันพ่อ) / 10-12 (วันรัฐธรรมนูญ)6,999
18-205,999
30-1 ม.ค. / 31-2 ม.ค. (วันขึ้นปีใหม่)7,999
ธันวาคม
5-7 (วันพ่อ) / 10-12 (วันรัฐธรรมนูญ)6,999
18-205,999
30-1 ม.ค. / 31-2 ม.ค. (วันขึ้นปีใหม่)7,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 จุดนัดหมายปั๊มน้ำมันปตท.วิภาวดี – จังหวัดเลย – วัดศรีคุณเมือง – พระธาตุศรีสองรัก - ถนนคนเดินเชียงคาน เชียงคาน ฮิลล์ รีสอร์ท หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
2 ตักบาตรข้าวเหนียว - พระใหญ่ภูคกงิ้ว – สกายวอล์กภูคกงิ้ว - วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว – ทุ่งกังหันลมเขาค้อ – ทุ่งดอกเวอร์บีน่า - จุดชมวิวคิงคอง โรงแรม บรัซฮิลล์ เขาค้อ หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 PINO LATTE RESORT & CAFE – พุทธอุทยานเพชบุระ - ไร่กำนันจุล
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • จุดนัดหมายปั๊มน้ำมันปตท.วิภาวดี – จังหวัดเลย – วัดศรีคุณเมือง – พระธาตุศรีสองรัก - ถนนคนเดินเชียงคาน
 • โรงแรม
 • เชียงคาน ฮิลล์ รีสอร์ท หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ตักบาตรข้าวเหนียว - พระใหญ่ภูคกงิ้ว – สกายวอล์กภูคกงิ้ว - วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว – ทุ่งกังหันลมเขาค้อ – ทุ่งดอกเวอร์บีน่า - จุดชมวิวคิงคอง
 • โรงแรม
 • โรงแรม บรัซฮิลล์ เขาค้อ หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • PINO LATTE RESORT & CAFE – พุทธอุทยานเพชบุระ - ไร่กำนันจุล
 • โรงแรม