fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น LOVE AUTUMN XJ (XJ) 6วัน 3คืน – J4519217

รหัสทัวร์ : J4519217
เดินทาง : Nov
ระยะเวลา : 6D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียวโอซาก้า
ราคาเริ่มต้น

฿ 38,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : วัดอาซากุสะ ถนนอิโจนามิกิ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Tokyo German Village ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ภูเขาไฟฟูจิ หุบเขาโครังเค FUREAI PARK ปราสาททองคินคาคุจิ รถไฟสายโรแมนติก ป่าไผ่ สะพานโทเก็ตสึเคียว
ช้อป : ชินจูกุ โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต อิออน ชินไซบาชิ
กิน : บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ 1 มื้อ
พิเศษ : แช่น้ำแร่ออนเซ็น1 คืน + Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

J4519217 ทัวร์ญี่ปุ่น วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ถนนอิโจนามิกิ ย่านชินจูกุ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Tokyo German Village ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต ภูเขาไฟฟูจิ เส้นทางเมเปิ้ล คาวากูจิโกะ ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค เมืองโอบาระ ชมซากุระพร้อมใบไม้เปลี่ยนสี ณ FUREAI PARK อิออนพลาซ่าปราสาททองคินคาคุจิ เมืองอาราชิยาม่า รถไฟสายโรแมนติก ป่าไผ่ สะพานโทเก็ตสึเคียว ย่านชินไซบาชิ  แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์  + Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน15-2038,900
20-25 / 22-2739,900
พฤศจิกายน
15-2038,900
20-25 / 22-2739,900ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินนาริตะ
2 วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ถนนอิโจนามิกิ - ย่านชินจูกุ - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Tokyo German Village NARITA GATEWAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
3 ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - ภูเขาไฟฟูจิ - เส้นทางเมเปิ้ล คาวากูจิโกะ - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
4 ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค - เมืองโอบาระ - ชมซากุระพร้อมใบไม้เปลี่ยนสี ณ FUREAI PARK - อิออนพลาซ่า OGAKI FORUM HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
5 ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า - รถไฟสายโรแมนติก - ป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - ย่านชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ
6 เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินนาริตะ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ถนนอิโจนามิกิ - ย่านชินจูกุ - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Tokyo German Village
 • โรงแรม
 • NARITA GATEWAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - ภูเขาไฟฟูจิ - เส้นทางเมเปิ้ล คาวากูจิโกะ - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
 • โรงแรม
 • TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค - เมืองโอบาระ - ชมซากุระพร้อมใบไม้เปลี่ยนสี ณ FUREAI PARK - อิออนพลาซ่า
 • โรงแรม
 • OGAKI FORUM HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า - รถไฟสายโรแมนติก - ป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - ย่านชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ
 • โรงแรม
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
 • โรงแรม