fbpx

ทัวร์เกาหลี LOVE LOVE SNOW JAN-MAR 24 (BX) 5วัน 3คืน – K1024345

รหัสทัวร์ : K1024345
เดินทาง : Jan-Mar 2024
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี LOVE LOVE SNOW JAN-MAR 24 (BX) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 21,888

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : วัดชอนดึงซา  GANGHWA SEASIDE (รวมขึ้นกระเช้า+เล่นลูท 1 รอบ)  เล่นสกี  ซูวอนสเตชั่น  ป้อมฮวาซอง  สตรอเบอร์รี่ ฟาร์ม  สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์  ศูนย์เครื่องสำอาง  ย่านฮงแด  ศูนย์โสมรัฐบาล  REDPINE  คลองชองเกชอน  พระราชวังชางด็อก  หมู่บ้านวัฒนธรรรมบุคชอน  DUTY FREE  ช้อปปิ้งเมียงดง  ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู  ศูนย์พลอยอเมทิส  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (ทำคิมบับ+สวมใส่ชุดฮันบก)   SUPER MARKET
กิน : เมนู BBQ บุฟเฟต์ ปิ้งย่างแบบไม่อั้น / SHABU SHABU

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)  เกาหลีใต้ (ท่าอากาศยานอินชอน)  วัดชอนดึงซา  GANGHWA SEASIDE (รวมขึ้นกระเช้า+เล่นลูท 1 รอบ)  เล่นสกี  ซูวอนสเตชั่น  ป้อมฮวาซอง  สตรอเบอร์รี่ ฟาร์ม  สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์  ศูนย์เครื่องสำอาง  ย่านฮงแด  ศูนย์โสมรัฐบาล  REDPINE  คลองชองเกชอน  พระราชวังชางด็อก  หมู่บ้านวัฒนธรรรมบุคชอน  DUTY FREE  ช้อปปิ้งเมียงดง  ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู  ศูนย์พลอยอเมทิส  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (ทำคิมบับ+สวมใส่ชุดฮันบก)   SUPER MARKET  กรุงเทพฯ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม1-5 / 8-1221,888
มีนาคม
1-5 / 8-1221,888ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) / เกาหลีใต้ (ท่าอากาศยานอินชอน)
2 วัดชอนดึงซา / GANGHWA SEASIDE (รวมขึ้นกระเช้า+เล่นลูท 1 รอบ) / เล่นสกี / ซูวอนสเตชั่น SUWON HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
3 ป้อมฮวาซอง / สตรอเบอร์รี่ ฟาร์ม / สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ / ศูนย์เครื่องสำอาง / ย่านฮงแด L’ART HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ศูนย์โสมรัฐบาล / REDPINE / คลองชองเกชอน / พระราชวังชางด็อก / หมู่บ้านวัฒนธรรรมบุคชอน DUTY FREE / ช้อปปิ้งเมียงดง L’ART HOTEL หรือเทียบเท่า
5 ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู / ศูนย์พลอยอเมทิส / พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (ทำคิมบับ+สวมใส่ชุดฮันบก) SUPER MARKET / กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) / เกาหลีใต้ (ท่าอากาศยานอินชอน)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดชอนดึงซา / GANGHWA SEASIDE (รวมขึ้นกระเช้า+เล่นลูท 1 รอบ) / เล่นสกี / ซูวอนสเตชั่น
 • โรงแรม
 • SUWON HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ป้อมฮวาซอง / สตรอเบอร์รี่ ฟาร์ม / สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ / ศูนย์เครื่องสำอาง / ย่านฮงแด
 • โรงแรม
 • L’ART HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์โสมรัฐบาล / REDPINE / คลองชองเกชอน / พระราชวังชางด็อก / หมู่บ้านวัฒนธรรรมบุคชอน DUTY FREE / ช้อปปิ้งเมียงดง
 • โรงแรม
 • L’ART HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู / ศูนย์พลอยอเมทิส / พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (ทำคิมบับ+สวมใส่ชุดฮันบก) SUPER MARKET / กรุงเทพฯ
 • โรงแรม