fbpx

ทัวร์เกาหลี LOVE LOVE SNOW KOREA (BX) 5วัน 3คืน – K1023279

รหัสทัวร์ : K1023279
เดินทาง : Feb 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี LOVE LOVE SNOW KOREA (BX) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 21,888

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ลานสกี  GIMPO ART VILLAGE  ARAMARU SKYWALK  ศูนย์รวมเครื่องสำอาง  วัดพงอึนซา  กาโรซูกิล  สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์  ฮงแด  ศูนย์โสมรัฐบาล    RED PINE  พระราชวังถ็อกซูกุง  หมู่บ้านบุกชอนฮันอก  อินซาดง  DUTY FREE  ช้อปปิ้งเมียงดง  ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย  ทำคิมบับ (พร้อมใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก”)  ช้อปปิ้ง HYUNDAI MALL  SUPER MARKET 

กรุงเทพ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)  เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)  ลานสกี  GIMPO ART VILLAGE  ARAMARU SKYWALK  ศูนย์รวมเครื่องสำอาง  วัดพงอึนซา  กาโรซูกิล  สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์  ฮงแด  ศูนย์โสมรัฐบาล    RED PINE  พระราชวังถ็อกซูกุง  หมู่บ้านบุกชอนฮันอก  อินซาดง  DUTY FREE  ช้อปปิ้งเมียงดง  ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย  ทำคิมบับ (พร้อมใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก”)  ช้อปปิ้ง HYUNDAI MALL  SUPER MARKET  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์ 22-26 / 24-28 / 25-1 มี.ค.22,888
กุมภาพันธ์
22-26 / 24-28 / 25-1 มี.ค.22,888ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
2 เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)- ลานสกี - GIMPO ART VILLAGE - ARAMARU SKYWALK L’ART HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
3 ศูนย์รวมเครื่องสำอาง-วัดพงอึนซา-กาโรซูกิล-สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์-ฮงแด L’ART HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
4 ศูนย์โสมรัฐบาล - RED PINE - พระราชวังถ็อกซูกุง – หมู่บ้านบุกชอนฮันอก – อินซาดง - DUTY FREE - ช้อปปิ้งเมียงดง L’ART HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
5 ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ทำคิมบับ (พร้อมใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก”) – ช้อปปิ้ง HYUNDAI MALL – SUPER MARKET – สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)- ลานสกี - GIMPO ART VILLAGE - ARAMARU SKYWALK
 • โรงแรม
 • L’ART HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์รวมเครื่องสำอาง-วัดพงอึนซา-กาโรซูกิล-สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์-ฮงแด
 • โรงแรม
 • L’ART HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์โสมรัฐบาล - RED PINE - พระราชวังถ็อกซูกุง – หมู่บ้านบุกชอนฮันอก – อินซาดง - DUTY FREE - ช้อปปิ้งเมียงดง
 • โรงแรม
 • L’ART HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ทำคิมบับ (พร้อมใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก”) – ช้อปปิ้ง HYUNDAI MALL – SUPER MARKET – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม