fbpx

ทัวร์ตุรกี LUXURY RIVIEREA TURKEY (TK) 8วัน 5คืน – TK401945

รหัสทัวร์ : TK401945
เดินทาง : Oct
ระยะเวลา : 8D5N

ทัวร์ตุรกี บินภายใน 2 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น

฿ 41,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองโบราณเอฟฟิซุส ปราสาทปุยฝ้าย เมืองอิซปาร์ต้า ไร่สตอเบอรี่ ฮิดิร์ลิค ทาวเวอร์ ประตูเฮเดรียน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน (ริเวียร่าตุรกี) นครใต้ดินไคมัคลี ทัวร์ขึ้นบอลลูน (ไม่รวมค่าขึ้น) พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์ฌซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปึ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่ ทักษิมสแควร์
ช้อป : ตลาดสไปซ์มาร์เกต
กิน : อาหารพื้นเมือง
พิเศษ : ที่พักระดับ 5 ดาวท้องถิ่น / พัก ร.ร. ถ้ำ 1 คืน / บินภายใน 2 ครั้งไม่เหนื่อย

TK401945 ทัวร์ตุรกี กรุงอิสตันบูล เมืองอิซเมียร์ เมืองโบราณเอฟฟิซุส ร้านเครื่องหนัง เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองอิซปาร์ต้า ไร่สตอเบอรี่ เมืองอันตาเลีย ฮิดิร์ลิค ทาวเวอร์ ประตูเฮเดรียน ท่าเรือโบราณ ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน (ริเวียร่าตุรกี) เมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดินไคมัคลี ระบำหน้าท้อง เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ขึ้นบอลลูน (ไม่รวมค่าขึ้น) พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ โรงงานทอพรม / เซรามิค / เพชร กรุงอิสตันบูล ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์ฌซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปึ ตลาดสไปซ์มาร์เกต ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่ ทักษิมสแควร์ ที่พักระดับ 5 ดาวท้องถิ่น / พัก ร.ร. ถ้ำ 1 คืน / บินภายใน 2 ครั้งไม่เหนื่อย


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม6-13 / 12-1941,900
ตุลาคม
6-13 / 12-1941,900

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล
2 กรุงอิสตันบูล-เมืองอิซเมียร์-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ร้านเครื่องหนัง-เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย Pam Thermal Hotel 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี
3 เมืองปามุคคาเล่-เมืองอิซปาร์ต้า-ไร่สตอเบอรี่-เมืองอันตาเลีย-ฮิดิร์ลิค ทาวเวอร์-ประตูเฮเดรียน-ท่าเรือโบราณ-ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน (ริเวียร่าตุรกี) Ramada Antalya Hotel 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี
4 เมืองอันตาเลีย-เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดินไคมัคลี-ระบำหน้าท้อง Goreme Kaya Hotel โรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้ำ !! หมายเหตุ ในกรณีที่โรงแรมถ้ำเต็ม ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนเป็นนอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน !!
5 เมืองคัปปาโดเกีย-ทัวร์ขึ้นบอลลูน (ไม่รวมค่าขึ้น)-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-โรงงานทอพรม / เซรามิค / เพชร-กรุงอิสตันบูล Pullman Airport Hotel 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี
6 กรุงอิสตันบูล-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-สุเหร่าเซนต์ฌซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-ตลาดสไปซ์มาร์เกต Pullman Airport Hotel 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี
7 กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่-ทักษิมสแควร์-กรุงเทพมหานคร
8 กรุงเทพมหานคร
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงอิสตันบูล-เมืองอิซเมียร์-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ร้านเครื่องหนัง-เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย
 • โรงแรม
 • Pam Thermal Hotel 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองปามุคคาเล่-เมืองอิซปาร์ต้า-ไร่สตอเบอรี่-เมืองอันตาเลีย-ฮิดิร์ลิค ทาวเวอร์-ประตูเฮเดรียน-ท่าเรือโบราณ-ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน (ริเวียร่าตุรกี)
 • โรงแรม
 • Ramada Antalya Hotel 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองอันตาเลีย-เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดินไคมัคลี-ระบำหน้าท้อง
 • โรงแรม
 • Goreme Kaya Hotel โรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้ำ !! หมายเหตุ ในกรณีที่โรงแรมถ้ำเต็ม ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนเป็นนอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน !!
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองคัปปาโดเกีย-ทัวร์ขึ้นบอลลูน (ไม่รวมค่าขึ้น)-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-โรงงานทอพรม / เซรามิค / เพชร-กรุงอิสตันบูล
 • โรงแรม
 • Pullman Airport Hotel 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงอิสตันบูล-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-สุเหร่าเซนต์ฌซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-ตลาดสไปซ์มาร์เกต
 • โรงแรม
 • Pullman Airport Hotel 5* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่-ทักษิมสแควร์-กรุงเทพมหานคร
 • โรงแรม
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพมหานคร
 • โรงแรม