fbpx

ทัวร์ตุรกี สงกรานต์ LUXURY TURKIYE (TK) 8วัน 6คืน – TK4023290

รหัสทัวร์ : TK4023290
เดินทาง : Apr 2023
ระยะเวลา : 8D6N

ทัวร์ตุรกี สงกรานต์ LUXURY TURKIYE (TK) 8วัน 6คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 67,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองไคเซอร์รี่  เมืองเนฟเชียร์  เมืองคัปปาโดเกีย  ทัวร์ขึ้นบอลลูน (ไม่รวมในค่าทัวร์)  พิพิธภัณ์กลางแจ้งเกอเรเม่  โรงงานพรม  นครใต้ดินไคมัลลี  หุบเขาพาซาแบค  หุบเขานกพิราบ  หุบเขาอชิซาร์  โรงงานเพชร  โรงงานเซรามิค  ระบำหน้าท้อง Belly Dance  เมืองคอนย่า  เมืองปามุคคาเล่  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเอฟฟิซุส  ศูนย์ผลิตเสื้อหนัง  เมืองอิซเมียร์  เมืองเชสเม่  ปราสาทเชสเม่  เมืองอาลาชาตึ  กรุงอิสตันบูล  สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  ฮิปโปโดคม  สุเหร่าสีน้ำเงิน  พระราชวังทอปกาปี  ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส  Emirgan Park (เทศกาลดอกทิวลิป) หอคอยกาลาตา  จตุรัสทักษิม  พระราชวังโดลบามาเช่  สไปซ์ มาร์เก็ต
กิน : ดินเนอร์@Seven Hill Restaurant / อาหารไทย
พิเศษ : พัก 5 ดาว + รร สไตล์ถ้ำ 2 คืน / บินตรง + บินภายใน 2 ครั้ง / Emirgan Park (เทศกาลดอกทิวลิป)

สนามบินสุวรรณภูมิ  อิสตันบูล  เมืองไคเซอร์รี่  เมืองเนฟเชียร์  เมืองคัปปาโดเกีย  ทัวร์ขึ้นบอลลูน (ไม่รวมในค่าทัวร์)  พิพิธภัณ์กลางแจ้งเกอเรเม่  โรงงานพรม  นครใต้ดินไคมัลลี  หุบเขาพาซาแบค  หุบเขานกพิราบ  หุบเขาอชิซาร์  โรงงานเพชร  โรงงานเซรามิค  ระบำหน้าท้อง Belly Dance  เมืองคอนย่า  เมืองปามุคคาเล่  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเอฟฟิซุส  ศูนย์ผลิตเสื้อหนัง  เมืองอิซเมียร์  เมืองเชสเม่  ปราสาทเชสเม่  เมืองอาลาชาตึ  กรุงอิสตันบูล  สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  ฮิปโปโดคม  สุเหร่าสีน้ำเงิน  พระราชวังทอปกาปี  ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส  Emirgan Park (เทศกาลดอกทิวลิป) หอคอยกาลาตา  จตุรัสทักษิม  พระราชวังโดลบามาเช่  สไปซ์ มาร์เก็ต  สนามบินอิสตันบูล  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน8-15 / 9-16 / 10-17 / 11-18 (วันสงกรานต์)67,999
เมษายน
8-15 / 9-16 / 10-17 / 11-18 (วันสงกรานต์)67,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – อิสตันบูล – เมืองไคเซอร์รี่ - เมืองเนฟเชียร์ Kalsedon Minia Cave โรงแรมสไตล์ถ้ำ
2 เมืองคัปปาโดเกีย - ทัวร์ขึ้นบอลลูน (ไม่รวมในค่าทัวร์) - พิพิธภัณ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - โรงงานพรม – นครใต้ดินไคมัลลี – หุบเขาพาซาแบค – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาอชิซาร์ - โรงงานเพชร - โรงงานเซรามิค – ระบำหน้าท้อง Belly Dance Kalsedon Minia Cave โรงแรมสไตล์ถ้ำ
3 เมืองคอนย่า - เมืองปามุคคาเล่ Collessea Thermal hotel 5 ดาว หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรเคีย
4 เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – ศูนย์ผลิตเสื้อหนัง – เมืองอิซเมียร์ Kaya Izmir hotel 5 ดาว หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรเคีย
5 เมืองเชสเม่ – ปราสาทเชสเม่ – เมืองอาลาชาตึ - กรุงอิสตันบูล Pulman Hotel 5 ดาว หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรเคีย
6 กรุงอิสตันบูล - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – ฮิปโปโดคม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - พระราชวังทอปกาปี – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – Emirgan Park (เทศกาลดอกทิวลิป)- หอคอยกาลาตา - จตุรัสทักษิม Pulman Hotel 5 ดาว หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรเคีย
7 กรุงอิสตันบูล - พระราชวังโดลบามาเช่ - สไปซ์ มาร์เก็ต - สนามบินอิสตันบูล
8 สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – อิสตันบูล – เมืองไคเซอร์รี่ - เมืองเนฟเชียร์
 • โรงแรม
 • Kalsedon Minia Cave โรงแรมสไตล์ถ้ำ
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองคัปปาโดเกีย - ทัวร์ขึ้นบอลลูน (ไม่รวมในค่าทัวร์) - พิพิธภัณ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - โรงงานพรม – นครใต้ดินไคมัลลี – หุบเขาพาซาแบค – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาอชิซาร์ - โรงงานเพชร - โรงงานเซรามิค – ระบำหน้าท้อง Belly Dance
 • โรงแรม
 • Kalsedon Minia Cave โรงแรมสไตล์ถ้ำ
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองคอนย่า - เมืองปามุคคาเล่
 • โรงแรม
 • Collessea Thermal hotel 5 ดาว หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรเคีย
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – ศูนย์ผลิตเสื้อหนัง – เมืองอิซเมียร์
 • โรงแรม
 • Kaya Izmir hotel 5 ดาว หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรเคีย
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองเชสเม่ – ปราสาทเชสเม่ – เมืองอาลาชาตึ - กรุงอิสตันบูล
 • โรงแรม
 • Pulman Hotel 5 ดาว หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรเคีย
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงอิสตันบูล - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – ฮิปโปโดคม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - พระราชวังทอปกาปี – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – Emirgan Park (เทศกาลดอกทิวลิป)- หอคอยกาลาตา - จตุรัสทักษิม
 • โรงแรม
 • Pulman Hotel 5 ดาว หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรเคีย
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงอิสตันบูล - พระราชวังโดลบามาเช่ - สไปซ์ มาร์เก็ต - สนามบินอิสตันบูล
 • โรงแรม
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม