ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง ทุ่งดอกบัวตอง (WE) 3วัน 2คืน ZMSN01 – TH2821103

รหัสทัวร์ : TH2821103
เดินทาง : Nov-Dec 2021
ระยะเวลา : 3D2N

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง ทุ่งดอกบัวตอง (WE) 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 10,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอ  วัดจองกลาง  วัดพระธาตุดอยกองมู  บ้านรักไทย  ปางอุ๋ง  บ้านจ่าโบ่  จุดชมวิวดอยกิ่วลม  ปาย  พระธาตุแม่เย็น  ถนนคนเดินปาย  จุดชมวิวหยุ่นไหล  สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย  จังหวัดเชียงใหม่  วัดพระธาตุดอยคำ  ร้านของฝากวนัสนันท์
ช้อป : ถนนคนเดินปาย
พิเศษ : เทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอ

สนามบินเชียงใหม่  แม่ฮ่องสอน  เทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอ  วัดจองกลาง  วัดพระธาตุดอยกองมู  บ้านรักไทย  ปางอุ๋ง  บ้านจ่าโบ่  จุดชมวิวดอยกิ่วลม  ปาย  พระธาตุแม่เย็น  ถนนคนเดินปาย  จุดชมวิวหยุ่นไหล  สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย  จังหวัดเชียงใหม่  วัดพระธาตุดอยคำ  ร้านของฝากวนัสนันท์  สนามบินเชียงใหม่


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน3-5 / 10-12 / 17-19 / 24-2610,999
5-7 / 6-8 / 12-14 / 13-15 / 19-21 / 20-22 / 26-28 / 27-29 / 28-3011,999
พฤศจิกายน
3-5 / 10-12 / 17-19 / 24-2610,999
5-7 / 6-8 / 12-14 / 13-15 / 19-21 / 20-22 / 26-28 / 27-29 / 28-3011,999
ธันวาคม1-310,999
ธันวาคม
1-310,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน – เทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอ – วัดจองกลาง – วัดพระธาตุดอยกองมู IMPERIAL MAE HONG SON RESORT หรือเทียบเท่า
2 บ้านรักไทย – ปางอุ๋ง – บ้านจ่าโบ่ – จุดชมวิวดอยกิ่วลม – ปาย – พระธาตุแม่เย็น – ถนนคนเดินปาย YOMA PAI หรือเทียบเท่า
3 จุดชมวิวหยุ่นไหล – สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย – จังหวัดเชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยคำ – ร้านของฝากวนัสนันท์ – สนามบินเชียงใหม่
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน – เทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอ – วัดจองกลาง – วัดพระธาตุดอยกองมู
 • โรงแรม
 • IMPERIAL MAE HONG SON RESORT หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • บ้านรักไทย – ปางอุ๋ง – บ้านจ่าโบ่ – จุดชมวิวดอยกิ่วลม – ปาย – พระธาตุแม่เย็น – ถนนคนเดินปาย
 • โรงแรม
 • YOMA PAI หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • จุดชมวิวหยุ่นไหล – สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย – จังหวัดเชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยคำ – ร้านของฝากวนัสนันท์ – สนามบินเชียงใหม่
 • โรงแรม