fbpx

ทัวร์เกาหลี MAGIC SNOW KOREA (OZ) 5วัน 3คืน – K1022360

รหัสทัวร์ : K1022360
เดินทาง : Dec 2022
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี MAGIC SNOW KOREA (OZ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 37,888

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ไชน่าทาวน์   หมู่บ้านเทพนิยาย  เกาะนามิ   สนุกกับการเล่นสกี  เก็บสตอเบอร์รี่  สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตร)  COSMETIC  SHOP  ช้อปปิ้งทงแดมุน   ศูนย์โสมรัฐบาล  RED PINE  บลูเฮาส์   พระราชวังเคียงบกกุง  หอคอย N SEOUL TOWER   DUTY FREE   ช้อปปิ้งเมียงดง  ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู  ช้อปปิ้งย่านเอวา  ฮุนไดเอาท์เลท  SUPER MARKET
กิน : บุฟเฟ่ต์บาบีคิว สไตล์เกาหลี
พิเศษ : พัก ski resort 1 คืน

กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)  ไชน่าทาวน์   หมู่บ้านเทพนิยาย  เกาะนามิ   สนุกกับการเล่นสกี  เก็บสตอเบอร์รี่  สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตร)  COSMETIC  SHOP  ช้อปปิ้งทงแดมุน   ศูนย์โสมรัฐบาล  RED PINE  บลูเฮาส์   พระราชวังเคียงบกกุง  หอคอย N SEOUL TOWER   DUTY FREE   ช้อปปิ้งเมียงดง  ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู  ช้อปปิ้งย่านเอวา  ฮุนไดเอาท์เลท  SUPER MARKET   กรุงเทพฯ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม7-11 (วันรัฐธรรมนูญ) / 14-1837,888
21-25 (วันคริสต์มาส)39,888
28-1 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)42,888
ธันวาคม
7-11 (วันรัฐธรรมนูญ) / 14-1837,888
21-25 (วันคริสต์มาส)39,888
28-1 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)42,888

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)
2 ไชน่าทาวน์ – หมู่บ้านเทพนิยาย - เกาะนามิ – สนุกกับการเล่นสกี YONGYEPONG RESPORT หรือเทียบเท่า
3 เก็บสตอเบอร์รี่ - สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตร) – COSMETIC SHOP - ช้อปปิ้งทงแดมุน GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ศูนย์โสมรัฐบาล - RED PINE - บลูเฮาส์ -พระราชวังเคียงบกกุง – หอคอย N SEOUL TOWER – DUTY FREE – ช้อปปิ้งเมียงดง GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า
5 ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู – ช้อปปิ้งย่านเอวา – ฮุนไดเอาท์เลท – SUPER MARKET – กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ไชน่าทาวน์ – หมู่บ้านเทพนิยาย - เกาะนามิ – สนุกกับการเล่นสกี
 • โรงแรม
 • YONGYEPONG RESPORT หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เก็บสตอเบอร์รี่ - สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตร) – COSMETIC SHOP - ช้อปปิ้งทงแดมุน
 • โรงแรม
 • GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์โสมรัฐบาล - RED PINE - บลูเฮาส์ -พระราชวังเคียงบกกุง – หอคอย N SEOUL TOWER – DUTY FREE – ช้อปปิ้งเมียงดง
 • โรงแรม
 • GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู – ช้อปปิ้งย่านเอวา – ฮุนไดเอาท์เลท – SUPER MARKET – กรุงเทพฯ
 • โรงแรม