fbpx

ทัวร์เกาหลี MAGIC SPRING KOREA (OZ) 5วัน 3คืน – K1023336

รหัสทัวร์ : K1023336
เดินทาง : Mar-May 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี MAGIC SPRING KOREA (OZ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 29,888

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองพาจู  วัดโบวังซา  สะพานแขวนมาจัง  อิมชินกัก ปาร์ค  มัลตงโดนัททาวน์  RED PINE  ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย  ศูนย์เครื่องสำอาง  พระราชวังถ็อกซูกุง  หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง  ช็อปปิ้งฮงแด  อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ดิวตี้ฟรี  ฮุนได พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท  ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
พิเศษ : พัก Sejong Hotel ระดับ 4 ดาว ใจกลางแหล่งช้อปปิ้งเมียงดง ทุกคืน / อิสระ 1 วัน

กรุงเทพ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)  เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)  เมืองพาจู  วัดโบวังซา  สะพานแขวนมาจัง  อิมชินกัก ปาร์ค  มัลตงโดนัททาวน์  RED PINE  ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย  ศูนย์เครื่องสำอาง  พระราชวังถ็อกซูกุง  หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง  ช็อปปิ้งฮงแด  อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ดิวตี้ฟรี  ฮุนได พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท  ซุปเปอร์มาร์เก็ต  สนามบินอินชอน  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน1-5 / 7-11 / 8-12 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 (วันจักรี) / 9-13 / 10-14 / 14-18 / 15-19 (วันสงกรานต์) / 27-1 พ.ค. / 28-2 พ.ค. / 29-3 พ.ค. / 30-4 พ.ค. (วันแรงงาน)34,888
11-15 / 12-16 / 13-17 (วันสงกรานต์)39,888
เมษายน
1-5 / 7-11 / 8-12 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 (วันจักรี) / 9-13 / 10-14 / 14-18 / 15-19 (วันสงกรานต์) / 27-1 พ.ค. / 28-2 พ.ค. / 29-3 พ.ค. / 30-4 พ.ค. (วันแรงงาน)34,888
11-15 / 12-16 / 13-17 (วันสงกรานต์)39,888
พฤษภาคม1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 (วันฉัตรมงคล)34,888
6-10 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 27-31 / 28-1 มิ.ย. / 29-2 มิ.ย. / 30-3 มิ.ย. / 31-4 มิ.ย.32,888
พฤษภาคม
1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 (วันฉัตรมงคล)34,888
6-10 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 27-31 / 28-1 มิ.ย. / 29-2 มิ.ย. / 30-3 มิ.ย. / 31-4 มิ.ย.32,888

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
2 เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)-เมืองพาจู-วัดโบวังซา-สะพานแขวนมาจัง-อิมชินกัก ปาร์ค-มัลตงโดนัททาวน์ SEJONG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
3 RED PINE-ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู -พิพิธภัณฑ์สาหร่าย-ศูนย์เครื่องสำอาง- พระราชวังถ็อกซูกุง-หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง-ช็อปปิ้งฮงแด SEJONG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
4 อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) SEJONG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
5 ดิวตี้ฟรี-ฮุนได พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท-ซุปเปอร์มาร์เก็ต-สนามบินอินชอน-สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)-เมืองพาจู-วัดโบวังซา-สะพานแขวนมาจัง-อิมชินกัก ปาร์ค-มัลตงโดนัททาวน์
 • โรงแรม
 • SEJONG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • RED PINE-ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู -พิพิธภัณฑ์สาหร่าย-ศูนย์เครื่องสำอาง- พระราชวังถ็อกซูกุง-หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง-ช็อปปิ้งฮงแด
 • โรงแรม
 • SEJONG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • SEJONG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ดิวตี้ฟรี-ฮุนได พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท-ซุปเปอร์มาร์เก็ต-สนามบินอินชอน-สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม