fbpx

ทัวร์ยุโรป Magnificent Swiss Alps สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน ออสเตรีย (EK) 9วัน6คืน KEU030912-EK – EU5523752

รหัสทัวร์ : EU5523752
เดินทาง : Nov-Dec 2023
ระยะเวลา : 9D6N

ทัวร์ยุโรป Magnificent Swiss Alps สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน ออสเตรีย (EK) 9วัน6คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 109,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ลูเซิร์น  อนุสาวรีย์สิงโต  สะพานไม้ชาเปล  อินเทอร์ลาเคน  สะพานอิเซลท์วาลด์  ทะเลสาบเบรียนซ์  กรินเดลวาลด์เทอมินอล  นั่งกระเช้า Eiger Express  ยอดเขาจุงเฟรา  ถ้ำน้ำแข็ง  กรินเดลวาลด์เฟียสต์  First Cliff Walk  First Flyer  เมืองเบิร์น  เซนทรัม พอล คลี  บ่อหมีสีน้ำตาล  ประตูเมืองโบราณ  น้ำพุปีศาจกินเด็ก  หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม  เมืองทิทิเซ่  ป่าดำ  นาฬิกากุ๊กกู  ปราสาทนอยชวานสไตน์  การ์มิช พาร์เทนเคียร์เซิน  เมืองคาปรุน  ยอดเขาคิทส์ชไตน์ฮอร์น (นั่งกระเช้า)  เมืองเซลล์อัมซี  ซาลส์บวร์ก  สวนมิราเบล  บ้านเกิดโมสาร์ท  เวียนนา  ศาลาว่าการเมือง  พระราชวังโฮฟบวร์ก  โบสถ์เซนต์สเตฟาน  พระราชวังเชินบรุนน์  ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์ **รวมค่าวีซ่าแล้ว**   
กิน : พิเศษเมนู !! ฟองดูว์ซีส / ทานอาหารบนจุงเฟรา / ทานอาหารบนกรินเดลวาลด์เฟียสต์ / พิเศษ! ขาหมูเยอรมันและเบียร์ / เมนูพิเศษ ซี่โครงหมูยาว 1 เมตร
พิเศษ : พัก 3-4 ดาว

กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)  ซูริค  ลูเซิร์น  อนุสาวรีย์สิงโต  สะพานไม้ชาเปล  อินเทอร์ลาเคน  สะพานอิเซลท์วาลด์  ทะเลสาบเบรียนซ์  กรินเดลวาลด์เทอมินอล  นั่งกระเช้า Eiger Express  ยอดเขาจุงเฟรา  ถ้ำน้ำแข็ง  กรินเดลวาลด์เฟียสต์  First Cliff Walk  First Flyer  เมืองเบิร์น  เซนทรัม พอล คลี  บ่อหมีสีน้ำตาล  ประตูเมืองโบราณ  น้ำพุปีศาจกินเด็ก  หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม  เมืองทิทิเซ่  ป่าดำ  นาฬิกากุ๊กกู  ปราสาทนอยชวานสไตน์  การ์มิช พาร์เทนเคียร์เซิน  เมืองคาปรุน  ยอดเขาคิทส์ชไตน์ฮอร์น (นั่งกระเช้า)  เมืองเซลล์อัมซี  ซาลส์บวร์ก  สวนมิราเบล  บ้านเกิดโมสาร์ท  เวียนนา  ศาลาว่าการเมือง  พระราชวังโฮฟบวร์ก  โบสถ์เซนต์สเตฟาน  พระราชวังเชินบรุนน์  ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์  สนามบินเวียนนา  กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) **รวมค่าวีซ่าแล้ว**      


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน10-18 / 28-6 ธ.ค. (วันพ่อ)119,999
พฤศจิกายน
10-18 / 28-6 ธ.ค. (วันพ่อ)119,999
ธันวาคม27-4 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)129,999
ธันวาคม
27-4 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)129,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
2 ซูริค-ลูเซิร์น–อนุสาวรีย์สิงโต–สะพานไม้ชาเปล–อินเทอร์ลาเคน–สะพานอิเซลท์วาลด์-ทะเลสาบเบรียนซ์ Hotel Central Continental หรือเทียบเท่า
3 กรินเดลวาลด์เทอมินอล-นั่งกระเช้า Eiger Express-ยอดเขาจุงเฟรา–ถ้ำน้ำแข็ง Hotel Central Continental หรือเทียบเท่า
4 กรินเดลวาลด์เฟียสต์–First Cliff Walk-First Flyer-เมืองเบิร์น-เซนทรัม พอล คลี–บ่อหมีสีน้ำตาล-ประตูเมืองโบราณ-น้ำพุปีศาจกินเด็ก-หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม-เมืองทิทิเซ่-ป่าดำ-นาฬิกากุ๊กกู Hotel Hofgut Sternen หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
5 ปราสาทนอยชวานสไตน์ - การ์มิช พาร์เทนเคียร์เซิน Hotel Mercure Garmisch Partenkirchen หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
6 เมืองคาปรุน-ยอดเขาคิทส์ชไตน์ฮอร์น (นั่งกระเช้า)-เมืองเซลล์อัมซี Hotel Austria Trend Europa Salzburg หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
7 ซาลส์บวร์ก-สวนมิราเบล-บ้านเกิดโมสาร์ท-เวียนนา-ศาลาว่าการเมือง-พระราชวังโฮฟบวร์ก-โบสถ์เซนต์สเตฟาน Hotel Austria Trend Europa Wien หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
8 พระราชวังเชินบรุนน์-ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์-สนามบินเวียนนา
9 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ซูริค-ลูเซิร์น–อนุสาวรีย์สิงโต–สะพานไม้ชาเปล–อินเทอร์ลาเคน–สะพานอิเซลท์วาลด์-ทะเลสาบเบรียนซ์
 • โรงแรม
 • Hotel Central Continental หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรินเดลวาลด์เทอมินอล-นั่งกระเช้า Eiger Express-ยอดเขาจุงเฟรา–ถ้ำน้ำแข็ง
 • โรงแรม
 • Hotel Central Continental หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรินเดลวาลด์เฟียสต์–First Cliff Walk-First Flyer-เมืองเบิร์น-เซนทรัม พอล คลี–บ่อหมีสีน้ำตาล-ประตูเมืองโบราณ-น้ำพุปีศาจกินเด็ก-หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม-เมืองทิทิเซ่-ป่าดำ-นาฬิกากุ๊กกู
 • โรงแรม
 • Hotel Hofgut Sternen หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทนอยชวานสไตน์ - การ์มิช พาร์เทนเคียร์เซิน
 • โรงแรม
 • Hotel Mercure Garmisch Partenkirchen หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองคาปรุน-ยอดเขาคิทส์ชไตน์ฮอร์น (นั่งกระเช้า)-เมืองเซลล์อัมซี
 • โรงแรม
 • Hotel Austria Trend Europa Salzburg หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ซาลส์บวร์ก-สวนมิราเบล-บ้านเกิดโมสาร์ท-เวียนนา-ศาลาว่าการเมือง-พระราชวังโฮฟบวร์ก-โบสถ์เซนต์สเตฟาน
 • โรงแรม
 • Hotel Austria Trend Europa Wien หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พระราชวังเชินบรุนน์-ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์-สนามบินเวียนนา
 • โรงแรม
 • วันที่ 9
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม