fbpx

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ เลสโก จ่ามงกุฎ (WE) 3วัน 2คืน (ZMDL06) – M281912

รหัสทัวร์ : M281912
เดินทาง : Oct-Dec 19
ระยะเวลา : 3D2N

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 10,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองพุกาม  วัดมานุหะ  วัดอนันดา  จุดชมวิวทะเลเจดีย์  เจดีย์ชเวสิกอง  เจดีย์ติโลมินโล  วิหารธรรมยันจี  เมืองมัณฑะเลย์  พระราชวังมัณฑะเลย์  วัดชเวนันดอว์ (วัดไม้สัก)  วัดกุโสดอ  ร่วมพิธีล้างพระพักตรพระมหามัยมุนี  เมืองอมรปุระ  สะพานไม้สักอูเบ็ง 
กิน : กุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว
พิเศษ : ทานอาหารเย็นพร้อมชมโชว์การแสดงหุ่นเชิดโบราณ

M281912 ทัวร์พม่า สนามบินมัณฑะเลย์  เมืองพุกาม  วัดมานุหะ  วัดอนันดา  จุดชมวิวทะเลเจดีย์  เจดีย์ชเวสิกอง  เจดีย์ติโลมินโล  วิหารธรรมยันจี  เมืองมัณฑะเลย์  พระราชวังมัณฑะเลย์  วัดชเวนันดอว์ (วัดไม้สัก)  วัดกุโสดอ  ร่วมพิธีล้างพระพักตรพระมหามัยมุนี  เมืองอมรปุระ  สะพานไม้สักอูเบ็ง  สนามบินมัณฑะเลย์ พิเศษ !!! ทานอาหารเย็นพร้อมชมโชว์การแสดงหุ่นเชิดโบราณ / พิเศษ !!! เมนูกุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม12-14 / 19-2111,999
5-712,999
ธันวาคม
12-14 / 19-2111,999
5-712,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย์ – เมืองพุกาม – วัดมานุหะ – วัดอนันดา – จุดชมวิวทะเลเจดีย์ – เจดีย์ชเวสิกอง BAGAN LANDMARK / GRACIOUS BAGAN HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
2 พุกาม – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมยันจี – เมืองมัณฑะเลย์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดชเวนันดอว์ (วัดไม้สัก) – วัดกุโสดอ SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
3 เมืองมัณฑะเลย์ – ร่วมพิธีล้างพระพักตรพระมหามัยมุนี – เมืองอมรปุระ – สะพานไม้สักอูเบ็ง – สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย์ – เมืองพุกาม – วัดมานุหะ – วัดอนันดา – จุดชมวิวทะเลเจดีย์ – เจดีย์ชเวสิกอง
 • โรงแรม
 • BAGAN LANDMARK / GRACIOUS BAGAN HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พุกาม – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมยันจี – เมืองมัณฑะเลย์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดชเวนันดอว์ (วัดไม้สัก) – วัดกุโสดอ
 • โรงแรม
 • SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองมัณฑะเลย์ – ร่วมพิธีล้างพระพักตรพระมหามัยมุนี – เมืองอมรปุระ – สะพานไม้สักอูเบ็ง – สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
 • โรงแรม