fbpx

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ เลสโก เสน่ห์จันทร์ (WE) 4วัน 3คืน (ZMDL07) – M281913

รหัสทัวร์ : M281913
เดินทาง : Nov-Dec 19
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 12,999 ฿ 10,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองพุกาม  วัดมานุหะ  วัดอนันดา  จุดชมวิวทะเลเจดีย์  เจดีย์ชเวสิกอง เจดีย์กุเปียวจี  เจดีย์ติโลมินโล  วิหารธรรมยันจี เมืองมัณฑะเลย์  ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี  เมืองมิงกุน  เจดีย์ชินพิวมิน (ทัชมาฮาลแห่งลุมแม่น้ำอิรวดี)  ระฆังยักษ์มิงกุน  เจดีย์มิงกุน  พระราชวังมัณฑะเลย์  เจดีย์ชเวนันดอว์ (วัดไม้สัก)  วัดกุโสดอ เมืองมัณฑะเลย์  ร่วมพิธีล้างพระพักตรพระมหามัยมุนี  สะพานไม้สักอูเบ็ง
กิน : กุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว
พิเศษ : ทานอาหารเย็นพร้อมชมโชว์การแสดงหุ่นเชิดโบราณ

M281913 ทัวร์พม่า สนามบินมัณฑะเลย์  เมืองพุกาม  วัดมานุหะ  วัดอนันดา  จุดชมวิวทะเลเจดีย์  เจดีย์ชเวสิกอง เจดีย์กุเปียวจี  เจดีย์ติโลมินโล  วิหารธรรมยันจี เมืองมัณฑะเลย์  ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี  เมืองมิงกุน  เจดีย์ชินพิวมิน (ทัชมาฮาลแห่งลุมแม่น้ำอิรวดี)  ระฆังยักษ์มิงกุน  เจดีย์มิงกุน  พระราชวังมัณฑะเลย์  เจดีย์ชเวนันดอว์ (วัดไม้สัก)  วัดกุโสดอ เมืองมัณฑะเลย์  ร่วมพิธีล้างพระพักตรพระมหามัยมุนี  สะพานไม้สักอูเบ็ง  สนามบินมัณฑะเลย์ พิเศษ !!! ทานอาหารเย็นพร้อมชมโชว์การแสดงหุ่นเชิดโบราณ / พิเศษ !!! เมนูกุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม7-10 (รับ waiting list)14,999
ธันวาคม
7-10 (รับ waiting list)14,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย์ – เมืองพุกาม – วัดมานุหะ – วัดอนันดา – จุดชมวิวทะเลเจดีย์ – เจดีย์ชเวสิกอง BAGAN LANDMARK / GRACIOUS BAGAN HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
2 พุกาม – เจดีย์กุเปียวจี – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมยันจี SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
3 เมืองมัณฑะเลย์ – ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี – เมืองมิงกุน – เจดีย์ชินพิวมิน (ทัชมาฮาลแห่งลุมแม่น้ำอิรวดี) – ระฆังยักษ์มิงกุน – เจดีย์มิงกุน – พระราชวังมัณฑะเลย์ – เจดีย์ชเวนันดอว์ (วัดไม่สัก) – วัดกุโสดอ SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
4 เมืองมัณฑะเลย์ – ร่วมพิธีล้างพระพักตรพระมหามัยมุนี – สะพานไม้สักอูเบ็ง – สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย์ – เมืองพุกาม – วัดมานุหะ – วัดอนันดา – จุดชมวิวทะเลเจดีย์ – เจดีย์ชเวสิกอง
 • โรงแรม
 • BAGAN LANDMARK / GRACIOUS BAGAN HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พุกาม – เจดีย์กุเปียวจี – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมยันจี
 • โรงแรม
 • SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองมัณฑะเลย์ – ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี – เมืองมิงกุน – เจดีย์ชินพิวมิน (ทัชมาฮาลแห่งลุมแม่น้ำอิรวดี) – ระฆังยักษ์มิงกุน – เจดีย์มิงกุน – พระราชวังมัณฑะเลย์ – เจดีย์ชเวนันดอว์ (วัดไม่สัก) – วัดกุโสดอ
 • โรงแรม
 • SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองมัณฑะเลย์ – ร่วมพิธีล้างพระพักตรพระมหามัยมุนี – สะพานไม้สักอูเบ็ง – สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
 • โรงแรม