fbpx

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม สกายน์ เลสโก ทะเลเจดีย์ (PG) 3วัน 2คืน (ZMDL04) – M282003

รหัสทัวร์ : M282003
เดินทาง : Apr - Nov
ระยะเวลา : 3D2N

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม สกายน์ ชมทะเลเจดีย์ ไหว้พระขอพร
ราคาเริ่มต้น

฿ 11,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า  เมืองพุกาม  ชมวิวพระอาทิตย์ตก  ทะเลเจดีย์  เจดีย์ชเวสิกอง  วัดอานันดา  วัดมนุหะ  วัดกุบยางกี  เจดีย์ติโลมินโล  วิหารธรรมมายันจี ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี  เมืองสกายน์  เจดีย์กวงมูดอ  วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก)  พระราชวังมัณฑะเลย์  วัดกุโสดอร์
กิน : กุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว
พิเศษ : ชมเจดีย์โบราณ ไหว้พระขอพร / ทานอาหารเย็นพร้อมชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ

M282003 ทัวร์พม่า สนามบินมัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า  เมืองพุกาม  ชมวิวพระอาทิตย์ตก  ทะเลเจดีย์  เจดีย์ชเวสิกอง  วัดอานันดา  วัดมนุหะ  วัดกุบยางกี  เจดีย์ติโลมินโล  วิหารธรรมมายันจี ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี  เมืองสกายน์  เจดีย์กวงมูดอ  วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก)  พระราชวังมัณฑะเลย์  วัดกุโสดอร์  สนามบินมัณฑะเลย์ พิเศษ !!! ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ / พิเศษ เมนูกุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน24-2612,999
เมษายน
24-2612,999
พฤษภาคม04-0614,999
08-10 / 15-1712,999
พฤษภาคม
04-0614,999
08-10 / 15-1712,999
มิถุนายน12-1411,999
19-21 / 26-2812,999
มิถุนายน
12-1411,999
19-21 / 26-2812,999
กรกฎาคม04-0614,999
10-1211,999
17-19 / 24-26 / 31-02 ส.ค.12,999
กรกฎาคม
04-0614,999
10-1211,999
17-19 / 24-26 / 31-02 ส.ค.12,999
สิงหาคม07-09 / 14-16 / 21-23 / 28-3012,999
สิงหาคม
07-09 / 14-16 / 21-23 / 28-3012,999
กันยายน04-06 / 11-13 / 18-20 / 25-2712,999
กันยายน
04-06 / 11-13 / 18-20 / 25-2712,999
ตุลาคม02-04 / 09-11 / 16-18 / 30-01 พ.ย.13,999
23-2515,999
ตุลาคม
02-04 / 09-11 / 16-18 / 30-01 พ.ย.13,999
23-2515,999
พฤศจิกายน06-08 / 13-1513,999
พฤศจิกายน
06-08 / 13-1513,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า – เมืองพุกาม – ชมวิวพระอาทิตย์ตก – ทะเลเจดีย์ GRACIOUS BAGAN HOTEL เทียบเท่า หรือระดับเดียวกัน
2 เมืองพุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอานันดา – วัดมนุหะ – วัดกุบยางกี – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี SHWEPHUY HOTEL เทียบเท่า หรือระดับเดียวกัน
3 ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – เมืองสกายน์ – เจดีย์กวงมูดอ – วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอร์ – สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า – เมืองพุกาม – ชมวิวพระอาทิตย์ตก – ทะเลเจดีย์
 • โรงแรม
 • GRACIOUS BAGAN HOTEL เทียบเท่า หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองพุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอานันดา – วัดมนุหะ – วัดกุบยางกี – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี
 • โรงแรม
 • SHWEPHUY HOTEL เทียบเท่า หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – เมืองสกายน์ – เจดีย์กวงมูดอ – วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอร์ – สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ
 • โรงแรม