fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN มัตสึดะ โตเกียว นาริตะ (XJ) 5วัน 3คืน BT-NRT13-XJ – J0924055

รหัสทัวร์ : J0924055
เดินทาง : Feb-Mar 2024
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN มัตสึดะ โตเกียว นาริตะ (XJ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 34,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เทศกาลซากุระ มัตสึดะ  โกเทมบะเอ้าท์เล็ท  เทศกาลประดับไฟโทคิโนะ สุมิกะ  กระเช้าคาจิ คาจิ  ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว  วัดอาซากุสะ  ถนนนาคามิเสะ  ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) 
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / เทศกาลซากุระ มัตสึดะ / เทศกาลประดับไฟโทคิโนะ สุมิกะ / อิสระ 1 วัน

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ  เทศกาลซากุระ มัตสึดะ  โกเทมบะเอ้าท์เล็ท  เทศกาลประดับไฟโทคิโนะ สุมิกะ  กระเช้าคาจิ คาจิ  ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว  วัดอาซากุสะ  ถนนนาคามิเสะ  ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ  สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์9-13 / 14-18 / 16-20 / 21-25 / 23-27 (วันมาฆบูชา)38,999
28-3 มี.ค.37,999
กุมภาพันธ์
9-13 / 14-18 / 16-20 / 21-25 / 23-27 (วันมาฆบูชา)38,999
28-3 มี.ค.37,999
มีนาคม1-5 / 6-1035,999
8-1234,999
มีนาคม
1-5 / 6-1035,999
8-1234,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • เทศกาลซากุระ มัตสึดะ • โกเทมบะเอ้าท์เล็ท • เทศกาลประดับไฟโทคิโนะ สุมิกะ FUJISAN GARDEN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
3 กระเช้าคาจิ คาจิ • ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว • วัดอาซากุสะ • ถนนนาคามิเสะ • ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ HEDISTAR HOTEL NARITA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน HEDISTAR HOTEL NARITA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • เทศกาลซากุระ มัตสึดะ • โกเทมบะเอ้าท์เล็ท • เทศกาลประดับไฟโทคิโนะ สุมิกะ
 • โรงแรม
 • FUJISAN GARDEN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กระเช้าคาจิ คาจิ • ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว • วัดอาซากุสะ • ถนนนาคามิเสะ • ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
 • โรงแรม
 • HEDISTAR HOTEL NARITA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน
 • โรงแรม
 • HEDISTAR HOTEL NARITA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 • โรงแรม