fbpx

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM เฮฮาปาจิงโกะ (FD) 3วัน 2คืน DAD12 – VN5422224

รหัสทัวร์ : VN5422224
เดินทาง : Aug-Dec 2022
ระยะเวลา : 3D2N

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM เฮฮาปาจิงโกะ (FD) 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 12,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ดานัง  เรือกระด้ง  ฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  วัดกวางตุ้ง  บ้านโบราณ  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  วัดหลินอึ๋ง  ร้านไม้ไผ่  ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์  สะพานมือสีทอง  สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค  สวนดอกไม้ฝรั่งเศส  นั่งรถราง  โรงเก็บไวน์  นั่งรถราง ALPINE COASTER  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  ตลาดฮาน  โบสถ์สีชมพู
กิน : มื้อพิเศษ!! เมนูกุ้งมังกร / เมนูอาหารซีฟู๊ด / บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์ / เมนูอาหารพื้นเมือง
พิเศษ : พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน / นั่งรถราง ALPINE COASTER

กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)  ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง  เรือกระด้ง  ฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  วัดกวางตุ้ง  บ้านโบราณ  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  วัดหลินอึ๋ง  ร้านไม้ไผ่  ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์  สะพานมือสีทอง  สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค  สวนดอกไม้ฝรั่งเศส  นั่งรถราง  โรงเก็บไวน์  นั่งรถราง ALPINE COASTER  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  ตลาดฮาน  โบสถ์สีชมพู  ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง  กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม21-23 (วันปิยมหาราช)13,999
ตุลาคม
21-23 (วันปิยมหาราช)13,999
พฤศจิกายน4-612,999
พฤศจิกายน
4-612,999
ธันวาคม2-4 / 16-1813,999
4-6 (วันพ่อ)14,999
28-30 (วันสิ้นปี)16,999
ธันวาคม
2-4 / 16-1813,999
4-6 (วันพ่อ)14,999
28-30 (วันสิ้นปี)16,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เรือกระด้ง – ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – วัดกวางตุ้ง – บ้านโบราณ – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก MERRY HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
2 วัดหลินอึ๋ง – ร้านไม้ไผ่ – ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สะพานมือสีทอง - สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – นั่งรถราง – โรงเก็บไวน์ MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS
3 นั่งรถราง ALPINE COASTER – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ตลาดฮาน – โบสถ์สีชมพู – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เรือกระด้ง – ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – วัดกวางตุ้ง – บ้านโบราณ – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก
 • โรงแรม
 • MERRY HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดหลินอึ๋ง – ร้านไม้ไผ่ – ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สะพานมือสีทอง - สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – นั่งรถราง – โรงเก็บไวน์
 • โรงแรม
 • MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นั่งรถราง ALPINE COASTER – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ตลาดฮาน – โบสถ์สีชมพู – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
 • โรงแรม