fbpx

ทัวร์เวียดนาม VIETNAM เก๋ไก๋เวรี่กู้ด ดานัง บานาฮิลล์ 3 ล้อเมืองเว้ (FD) 4วัน 3คืน DAD14 – VN5422227

รหัสทัวร์ : VN5422227
เดินทาง : Oct-Dec 2022
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์เวียดนาม VIETNAM เก๋ไก๋เวรี่กู้ด ดานัง บานาฮิลล์ 3 ล้อเมืองเว้ (FD) 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 13,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ดานัง  ชมสะพานมังกร  ถ่ายรูปสะพานแห่งความรักดานัง  ฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  ศาลเจ้าโบราณ  บ้านเลขที่ 101  วัดกวางตุ้ง  ล่องเรือกระด้ง   หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์  สะพานมือสีทอง  สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค  สวนดอกไม้ฝรั่งเศส  นั่งรถรางโบราณ  โรงเก็บไวน์  นั่งกระเช้าบาน่าฮิลล์  เมืองเว้  วัดเทียนมู่  ตลาดดงบา  ลงเรือมังกรชมดนตรีเว้  นั่งรถสามล้อซิโคล่ชมพระราชวังเว้  ร้านไม้ไผ่  วัดหลินอึ๋ง  ตลาดฮาน  โบสถ์สีชมพู
กิน : พิเศษ!! กุ้งมังกรท่านละ 1 ตัว!! / บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์ / อาหารซีฟู๊ด
พิเศษ : พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน

กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)  ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง  ชมสะพานมังกร  ถ่ายรูปสะพานแห่งความรักดานัง  ฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  ศาลเจ้าโบราณ  บ้านเลขที่ 101  วัดกวางตุ้ง  ล่องเรือกระด้ง   หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์  สะพานมือสีทอง  สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค  สวนดอกไม้ฝรั่งเศส  นั่งรถรางโบราณ  โรงเก็บไวน์  นั่งกระเช้าบาน่าฮิลล์  เมืองเว้  วัดเทียนมู่  ตลาดดงบา  ลงเรือมังกรชมดนตรีเว้  นั่งรถสามล้อซิโคล่ชมพระราชวังเว้  ร้านไม้ไผ่  วัดหลินอึ๋ง  ตลาดฮาน  โบสถ์สีชมพู  ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง  กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม1-413,99912,999
15-18 / 29-1 พ.ย.13,999
ตุลาคม
1-413,99912,999
15-18 / 29-1 พ.ย.13,999
พฤศจิกายน5-8 / 12-1513,999
พฤศจิกายน
5-8 / 12-1513,999
ธันวาคม3-6 (วันพ่อ) / 10-13 (วันรัฐธรรมนูญ)15,999
24-27 (วันคริสต์มาส)17,999
31-3 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)21,999
ธันวาคม
3-6 (วันพ่อ) / 10-13 (วันรัฐธรรมนูญ)15,999
24-27 (วันคริสต์มาส)17,999
31-3 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)21,999

** วันหยุด ** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ชมสะพานมังกร – ถ่ายรูปสะพานแห่งความรักดานัง MERRY HOTEL, DA NANG ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
2 ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที่ 101 – วัดกวางตุ้ง – ล่องเรือกระด้ง – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สะพานมือสีทอง – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – นั่งรถรางโบราณ – โรงเก็บไวน์ MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS
3 นั่งกระเช้าบาน่าฮิลล์ – เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดงบา – ลงเรือมังกรชมดนตรีเว้ HUONG GIANG HOTEL , HUE ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
4 นั่งรถสามล้อซิโคล่ชมพระราชวังเว้ – ร้านไม้ไผ่ – วัดหลินอึ๋ง – ตลาดฮาน – โบสถ์สีชมพู – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ชมสะพานมังกร – ถ่ายรูปสะพานแห่งความรักดานัง
 • โรงแรม
 • MERRY HOTEL, DA NANG ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที่ 101 – วัดกวางตุ้ง – ล่องเรือกระด้ง – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สะพานมือสีทอง – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – นั่งรถรางโบราณ – โรงเก็บไวน์
 • โรงแรม
 • MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นั่งกระเช้าบาน่าฮิลล์ – เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดงบา – ลงเรือมังกรชมดนตรีเว้
 • โรงแรม
 • HUONG GIANG HOTEL , HUE ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นั่งรถสามล้อซิโคล่ชมพระราชวังเว้ – ร้านไม้ไผ่ – วัดหลินอึ๋ง – ตลาดฮาน – โบสถ์สีชมพู – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
 • โรงแรม