fbpx

ทัวร์เกาหลี MIRACLE AUTUMN (KE) 5วัน 3คืน – K10231157

รหัสทัวร์ : K10231157
เดินทาง : Sep-Dec 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี MIRACLE AUTUMN (KE) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 32,888

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เกาะนามิ  อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (รวมค่าขึ้นเคเบิ้ล)  วัดชินฮึงซา  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมค่าบัตร)  ศูนย์เครื่องสำอาง  ช้อปปิ้งฮงแด  ศูนย์โสม  RED PINE  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (ทำคิมบับ+สวมใส่ชุดฮันบก)  พระราชวังเคียงบกกุง  หมู่บ้านบุกชอนฮันอก  DUTY FREE  ช้อปปิ้งถนนเมียงดง  ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู  N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)   SUPER MARKET
พิเศษ : พักซอรัคซาน 1 คืน โซล 2 คืน / ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)  เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)   เกาะนามิ  อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (รวมค่าขึ้นเคเบิ้ล)  วัดชินฮึงซา  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมค่าบัตร)  ศูนย์เครื่องสำอาง  ช้อปปิ้งฮงแด  ศูนย์โสม  RED PINE  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (ทำคิมบับ+สวมใส่ชุดฮันบก)  พระราชวังเคียงบกกุง  หมู่บ้านบุกชอนฮันอก  DUTY FREE  ช้อปปิ้งถนนเมียงดง  ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู  N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)   SUPER MARKET  กรุงเทพฯ  (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน 27-1 ต.ค.32,888
กันยายน
27-1 ต.ค.32,888
ตุลาคม11-15 (วันคล้ายวนสวรรคต ร.9) / 25-2934,888
ตุลาคม
11-15 (วันคล้ายวนสวรรคต ร.9) / 25-2934,888
พฤศจิกายน8-12 / 22-2632,888
พฤศจิกายน
8-12 / 22-2632,888
ธันวาคม6-1034,888
ธันวาคม
6-1034,888

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
2 เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน) - เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (รวมค่าขึ้นเคเบิ้ล) - วัดชินฮึงซา SEORAK PINE RESORT หรือระดับเทียบเท่า
3 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมค่าบัตร) – ศูนย์เครื่องสำอาง - ช้อปปิ้งฮงแด JK BLOSSOM HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
4 ศูนย์โสม – RED PINE – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (ทำคิมบับ+สวมใส่ชุดฮันบก) - พระราชวังเคียงบกกุง - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - DUTY FREE - ช้อปปิ้งถนนเมียงดง JK BLOSSOM HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
5 ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู – N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) - SUPER MARKET - กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน) - เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (รวมค่าขึ้นเคเบิ้ล) - วัดชินฮึงซา
 • โรงแรม
 • SEORAK PINE RESORT หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมค่าบัตร) – ศูนย์เครื่องสำอาง - ช้อปปิ้งฮงแด
 • โรงแรม
 • JK BLOSSOM HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์โสม – RED PINE – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (ทำคิมบับ+สวมใส่ชุดฮันบก) - พระราชวังเคียงบกกุง - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - DUTY FREE - ช้อปปิ้งถนนเมียงดง
 • โรงแรม
 • JK BLOSSOM HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู – N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) - SUPER MARKET - กรุงเทพฯ
 • โรงแรม