fbpx

ทัวร์เกาหลี ใบไม้เปลี่ยนสี MISS YOU BUSAN (BX) 5วัน 3คืน – K10231107

รหัสทัวร์ : K10231107
เดินทาง : Oct-Nov 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี ใบไม้เปลี่ยนสี MISS YOU BUSAN (BX) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 19,888

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองโพฮัง  โพฮังสเปซวอล์ก  จุดชมวิวสะพานรูปสมอเรืออิการี  หาดวอลโพ  ตลาดชองฮา  BUNEZIA PORT  หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน  ชองซาโพสกายวอล์ก  สกายแคปซูล (รวมตั๋วเที่ยวเดียว)  REN DEJAVOUS CAFÉ  หาดแฮอุนแด  ศูนย์รวมเครื่องสำอาง  RED PINE  ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู  โบสถ์คริสต์จุกซอง  วัดแฮดงยงกุงซา  LOTTE DUTY FREE -ถนนนัมโพดง  BUSAN TOWER  ศูนย์โสมรัฐบาล  LOTTE PREMIUM OUTLET  SUPERMARKET
พิเศษ : ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)  เกาหลีใต้ (ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ)  เมืองโพฮัง  โพฮังสเปซวอล์ก  จุดชมวิวสะพานรูปสมอเรืออิการี  หาดวอลโพ  ตลาดชองฮา  BUNEZIA PORT  หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน  ชองซาโพสกายวอล์ก  สกายแคปซูล (รวมตั๋วเที่ยวเดียว)  REN DEJAVOUS CAFÉ  หาดแฮอุนแด  ศูนย์รวมเครื่องสำอาง  RED PINE  ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู  โบสถ์คริสต์จุกซอง  วัดแฮดงยงกุงซา  LOTTE DUTY FREE -ถนนนัมโพดง  BUSAN TOWER  ศูนย์โสมรัฐบาล  LOTTE PREMIUM OUTLET  SUPERMARKET  กรุงเทพฯ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม4-8 (ว่าง 2 ที่สุดท้าย)22,88818,888
17-2119,888
18-22 / 25-2922,888
ตุลาคม
4-8 (ว่าง 2 ที่สุดท้าย)22,88818,888
17-2119,888
18-22 / 25-2922,888
พฤศจิกายน6-10 / 21-2519,888
1-5 / 8-12 / 15-19 / 22-26 / 29-3 ธ.ค.22,888
พฤศจิกายน
6-10 / 21-2519,888
1-5 / 8-12 / 15-19 / 22-26 / 29-3 ธ.ค.22,888ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
2 เกาหลีใต้ (ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ)-เมืองโพฮัง-โพฮังสเปซวอล์ก-จุดชมวิวสะพานรูปสมอเรืออิการี-หาดวอลโพ-ตลาดชองฮา CONNECT OCEAN PUSAN หรือ เทียบเท่า
3 BUNEZIA PORT - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ชองซาโพสกายวอล์ก - สกายแคปซูล (รวมตั๋วเที่ยวเดียว) – REN DEJAVOUS CAFÉ – หาดแฮอุนแด CONNECT OCEAN PUSAN หรือ เทียบเท่า
4 ศูนย์รวมเครื่องสำอาง- RED PINE -ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู -โบสถ์คริสต์จุกซอง-วัดแฮดงยงกุงซา-LOTTE DUTY FREE - ถนนนัมโพดง – BUSAN TOWER CONNECT OCEAN PUSAN หรือ เทียบเท่า
5 ศูนย์โสมรัฐบาล- LOTTE PREMIUM OUTLET-SUPERMARKET -กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เกาหลีใต้ (ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ)-เมืองโพฮัง-โพฮังสเปซวอล์ก-จุดชมวิวสะพานรูปสมอเรืออิการี-หาดวอลโพ-ตลาดชองฮา
 • โรงแรม
 • CONNECT OCEAN PUSAN หรือ เทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • BUNEZIA PORT - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ชองซาโพสกายวอล์ก - สกายแคปซูล (รวมตั๋วเที่ยวเดียว) – REN DEJAVOUS CAFÉ – หาดแฮอุนแด
 • โรงแรม
 • CONNECT OCEAN PUSAN หรือ เทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์รวมเครื่องสำอาง- RED PINE -ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู -โบสถ์คริสต์จุกซอง-วัดแฮดงยงกุงซา-LOTTE DUTY FREE - ถนนนัมโพดง – BUSAN TOWER
 • โรงแรม
 • CONNECT OCEAN PUSAN หรือ เทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์โสมรัฐบาล- LOTTE PREMIUM OUTLET-SUPERMARKET -กรุงเทพฯ
 • โรงแรม