fbpx

ทัวร์เกาหลี MISS YOU BUSAN ฉบับดอกไม้บาน (BX) 5วัน 3คืน – K1023314

รหัสทัวร์ : K1023314
เดินทาง : Feb-Mar 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี MISS YOU BUSAN ฉบับดอกไม้บาน (BX) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 19,888

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองแทกู  หมู่บ้านอซกล  83 TOWER  วัดดงฮวาซา  ทงซองโนกอรี  เมืองโพฮัง โพฮังสเปซวอล์ก  จุดชมวิวสะพานรูปสมอเรืออิการีโพฮัง   ตลาดกงจิน  หาดวอลโพปูซาน  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง  ถนนนัมโพดง  ศูนย์โสมรัฐบาล  RED PINE  ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู   SHINSEGAE DUTY FREE  รถไฟสกายแคปซูล  ชองซาโพสกายวอล์ค  วัดแฮดงยงกุงซา  หาดแฮอุนแด  หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน   LOTTE PREMIUM OUTLET

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)  เกาหลีใต้ (ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ)  เมืองแทกู  หมู่บ้านอซกล  83 TOWER  วัดดงฮวาซา  ทงซองโนกอรี  เมืองโพฮัง โพฮังสเปซวอล์ก  จุดชมวิวสะพานรูปสมอเรืออิการีโพฮัง   ตลาดกงจิน  หาดวอลโพปูซาน  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง  ถนนนัมโพดง  ศูนย์โสมรัฐบาล  RED PINE  ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู   SHINSEGAE DUTY FREE  รถไฟสกายแคปซูล  ชองซาโพสกายวอล์ค  วัดแฮดงยงกุงซา  หาดแฮอุนแด  หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน   LOTTE PREMIUM OUTLET   สนามบินกิมแฮ   สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์22-2621,888
กุมภาพันธ์
22-2621,888
มีนาคม8-12 / 15-19 20,888
30-3 เม.ย.21,888
มีนาคม
8-12 / 15-19 20,888
30-3 เม.ย.21,888ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
2 เกาหลีใต้ (ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ)-เมืองแทกู-หมู่บ้านอซกล-83 TOWER-วัดดงฮวาซา-ทงซองโนกอรี ENCORE HOTEL หรือเทียบเท่า
3 เมืองโพฮัง –โพฮังสเปซวอล์ก-จุดชมวิวสะพานรูปสมอเรืออิการีโพฮัง- ตลาดกงจิน- หาดวอลโพปูซาน-ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง-ถนนนัมโพดง No.25 HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ศูนย์โสมรัฐบาล-RED PINE-ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู- SHINSEGAE DUTY FREE-รถไฟสกายแคปซูล-ชองซาโพสกายวอล์ค-วัดแฮดงยงกุงซา-หาดแฮอุนแด No.25 HOTEL หรือเทียบเท่า
5 หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน- LOTTE PREMIUM OUTLET
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เกาหลีใต้ (ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ)-เมืองแทกู-หมู่บ้านอซกล-83 TOWER-วัดดงฮวาซา-ทงซองโนกอรี
 • โรงแรม
 • ENCORE HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองโพฮัง –โพฮังสเปซวอล์ก-จุดชมวิวสะพานรูปสมอเรืออิการีโพฮัง- ตลาดกงจิน- หาดวอลโพปูซาน-ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง-ถนนนัมโพดง
 • โรงแรม
 • No.25 HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์โสมรัฐบาล-RED PINE-ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู- SHINSEGAE DUTY FREE-รถไฟสกายแคปซูล-ชองซาโพสกายวอล์ค-วัดแฮดงยงกุงซา-หาดแฮอุนแด
 • โรงแรม
 • No.25 HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน- LOTTE PREMIUM OUTLET
 • โรงแรม